Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejencja w Kwidzynie

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - [1447 - 1807] 1808 - 1944
Regierung Marienwerder 1447 - 1807
1808 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta ogólne 47 1781-1939 0
2 Landbau (Budownictwo Lądowe) 80 1773-1920 0
3 Brücken und Wegebau (Budowa Mostów i Dróg) 103 1790-1936 0
4 Chaussee (Budowa Szosz) 34 1825-1919 0
5 Dammbau (Budowa Tam) 114 1747-1886 0
5.1 Kreis Bromberg (Powiat Bydgoszcz) 1 1854-1873 0
5.2 Kreis Elbing (Powiat Elblag) 4 1921-1939 0
5.3 Kreis Grudziadz (Powiat Grudziadz) 5 1824-1883 0
5.4 Kreis Kulm (Powiat Chelmno) 9 1844-1858 0
5.5 Kreis Marienwerder (Powiat Kwidzyn) 25 1815-1874 0
5.6 Kries Schwetz (Powiat Swiecie) 15 1809-1873 0
5.7 Kreis Stuhm (Powiat Sztum) 1 1844-1844 0
5.8 Kreis Thorn (Powiat Toruń) 9 1829-1872 0
5.9 Weichselstromregulierung (Budowa Tam - Regulacja Koryta Wisły) 61 1811-1883 0
5.10 Wasserraporte Eisgang (Budowa Tam - Raporty Wodne - Spływ Lodu) 36 1817-1997 0
6 Deichsachen (Sprawy Grobli) 73 1815-1921 0
7 Vorflutsachen (Sprawy Odwadniania) 0 0
7.1 Kreis Briesen (Powiat Wąbrzeźno) 34 1881-1920 0
7.2 Kreis Graudenz (Powiat Grudziądz) 59 1815-1920 0
7.3 Kreis Flatow (Powiat Złotów) 18 1839-1920 0
7.4 Kreis Konitz (Powiat Chojnice) 48 1822-1921 0
7.5 Kreis Kulm (Powiat Chełmno) 32 1787-1919 0
7.6 Kreis Lobau (Powiat Lubawa) 36 1746-1926 0
7.7 Kreis Rosenberg (Powiat Susz) 8 1825-1909 0
7.8 Kreis Schlochau (Powiat Człuchów) 8 1850-1920 0
7.9 Kreis Schwetz (Powiat Swiecie) 37 1829-1919 0
7.10 Kreis Strasburg (Powiat Brodnica) 87 1820-1920 0
7.11 Kreis Stuhm (Powiat Sztum) 6 1809-1933 0
7.12 Kreis Thorn (Powiat Toruń) 48 1815-1920 0
7.13 Kreis Tuchel (Powiat Tuchola) 49 1876-1920 0
8 Fahre (Promy) 31 1809-1936 0
9 Polizei (Policja) 33 1817-1940 0
10 Sicherheits - Polizei (Policja Bezpieczeństwa) 50 1809-1890 0
11 Militaria (Wojskowość) 136 1813-1891 0
12 Gewerbe (Przemysł) 68 1790-1879 0
13 Kommunalangelegenheiten (Sprawy komunalne) 138 1780-1934 0
14 Auswandererung (Emigracja) 12 1853-1883 0
15 Ansiedlung (Osadnictwo) 8 1844-1941 0
16 Standesamtsangelegenheiten (Sprawy Urzędów Stanu Cywilnego) 16 1876-1892 0
17 Statistik (Statystyka) 13 1815-1874 0
18 Korrektion (Zakłady poprawcze) 8 1822-1969 0
19 Besitzveranderungen (Zmiany własności ziemskiej) 25 1804-1876 0
20 Juden (Żydzi) 14 1805-1852 0
21 Zeitungsberichte (Informacje prasowe) 19 1812-1896 0
22 Medizinalsachen (Sprawy Służby Zdrowia) 39 1819-1899 0
22.1 Kreis Briesen (Powiat Wąbrzeźno) 25 1846-1920 0
22.2 Kreis Graudenz (Powiat Grudziądz) 41 1846-1920 0
22.3 Kreis Konitz (Powiat Chojnice) 26 1818-1920 0
22.4 Kreis Kulm (Powiat Chełmno) 26 1816-1921 0
22.5 Kreis Lobau (Powiat Lubawa) 26 1827-1920 0
22.6 Kreis Marienwerder (Powiat Kwidzyn) 3 1846-1919 0
22.7 Kreis Schlochau (Powiat Człuchów) 4 1846-1920 0
22.8 Kreis Schwetz (Powiat Świecie) 40 1818-1919 0
22.9 Kreis Strasburg (Powiat Brodnica) 33 1844-1920 0
22.10 Kreis Thorn (Powiat Toruń) 39 1846-1921 0
22.11 Kreis Tuchel (Powiat Tuchola) 13 1846-1919 0
22.12 Cholera (Cholera) 38 1865-1929 0
22.13 Armensachen (Sprawy Ubogich) 37 1776-1873 0
22.14 Hospitaler (Przytułki dla starców) 77 1791-1907 0
23 Beschwerde, Prozessen, Ungluckfalle (Zażalenia, Procesy, Katastrofy) 20 1809-1926 0
24 Kirchenwesen (Sprawy kościelne) 0 0
24.1 Generalia 15 1773-1926 0
24.2 Katholische Kirchspiel (Parafie katolickie) 8 1814-1864 0
24.3 Evangelische Kirchspiel (Parafie ewangelickie) 9 1780-1841 0
24.4 Kirchenmusterungen 1 1820-1836 0
24.5 Superintendenturen und Inspektionen (Superintendentury i inspektoraty) 42 1809-1867 0
24.6 Dekanaten (Dekanaty) 33 1808-1851 0
24.7 Rechnungswesen und Vermögen der Kirche (Rachunkowość i majątek kościołów) 25 1821-1824 0
24.8 Jährliche Bereisungen der Kirchen (Roczne wizytacje kościołów) 25 1818-1856 0
24.9 Introduktion des Pfarrers (Obsada stanowisk proboszczów) 88 1808-1850 0
24.10 Aufsichtüber die Geistlichen (Nadzór nad duchownymi) 93 1809-1933 0
24.11 Kollekten (Zbiórki na kościoły i zakłady opiekuńcze) 12 1809-1877 0
24.12 Dezem und Kalende (Dziesięciny i kolendne) 2 1778-1814 0
24.13 Anlehn aus geistlichen und Schulfonds (Pożyczki z funduszu duchowanego i szkolnego) 44 1815-1883 0
24.14 Dom Kapitel Kulm zu Pelplin (Kapituła Chełmińska w Pelplinie) 18 1819-1842 0
24.15 Feuersozietat für Kirchen (Towarzystwo Ubezpieczenia Pożarowego dla Kościołów) 12 1850-1874 0
24.16 Prozessachen (Sprawy Procesowe) 29 1801-1862 0
24.17 Katholische Kirchen (Kościoły katolickie) 2386 1773-1989 0
24.18 Evangelische Kirchen (Kościoły ewangelickie) 273 1773-1941 0
25 Schulwesen (Sprawy szkolne) 0 0
25.1 Generalia 17 1774-1880 0
25.2 Elementarschulen (Szkoły podstawowe) 7 1858-1868 0
25.3 Schulmusterungen (Wizytacja szkół) 61 1808-1878 0
25.4 Prüfungen der Lehrer (Egzaminy nauczycieli) 14 1805-1827 0
25.5 Aufsicht auf den Lehrer (Nadzór nad nauczycielami) 26 1809-1924 0
25.6 Personalakten der Lehrer (Akta osobowe nauczycieli) 61 1843-1944 0
25.7 Schulkassen (Kasy szkolne) 3 1812-1856 0
25.8 Schullehrer Wittwenkasse (Kasy dla wdów po nauczycielach) 46 1756-1873 0
25.9 Prämien und Unterstützungen der Lehrer (Premie i zapomogi dla nauczycieli) 11 1809-1866 0
25.10 Prozessachen (Sprawy procesowe) 1083 1789-1962 0
25.11 Beschwerde, Denuziationen, Untersuchungen (Skargi, denuncjacje, dochodzenia) 22 1811-1852 0
25.12 Einzelne schulen (Akta szkół) 0 0
26 Abteilung Domenen und Forsten (Wydział Domen i Lasów) 0 0
26.1 Generalia 15 1831-1940 0
26.2 Domaensachen (Sprawy domen) 95 1785-1942 0
26.3 Gemeinheitssachen (Sprawy wspólnot) 21 1804-1872 0
26.4 Meliorationen (Melioracje) 46 1786-1939 0
26.5 Getraenkezwangs-Aufhebung (Zniesienie propinacji) 21 1806-1878 0
26.6 Remissionen (Remisje) 12 1773-1854 0
26.7 Grundeigentum - Kreis Briesen (Sprawy własności gruntów - powiat Wąbrzeźno) 79 1775-1887 0
26.8 Grundeigentum - Kreis Flatow (Sprawy własności gruntów - powiat Złotów) 73 1797-1976 0
26.9 Grundeigentum - Kreis Graudenz (Sprawy własności gruntów - powiat Grudziądz) 166 1774-1878 0
26.10 Grundeigentum - Kreis Konitz (Sprawy własności gruntów - powiat Chojnice) 45 1775-1865 0
26.11 Grundeigentum - Kreis Kulm (Sprawy własności gruntów - powiat Chełmno) 105 1777-1967 0
26.12 Grundeigentum - Kreis Loebau (Sprawy własności gruntów - powiat Lubawa) 73 1773-1859 0
26.13 Grundeigentum - Kreis Marienwerder (Sprawy własności gruntów - powiat Kwidzyn) 105 1774-1875 0
26.14 Grundeigentum - Kreis Schwetz (Sprawy własności gruntów - powiat Świecie) 188 1773-1885 0
26.15 Grundeigentum - Kreis Strasburg (Sprawy własności gruntów - powiat Brodnica) 120 1773-1877 0
26.16 Grundeigentum - Kreis Stum (Sprawy własności gruntów - powiat Sztum) 3 1785-1843 0
26.17 Grundeigentum - Kreis Thorn (Sprawy własności gruntów - powiat Toruń) 98 1780-1874 0
26.18 Grundeigentum - Kreis Tuchel (Sprawy własności gruntów - powiat Tuchola) 15 1783-1862 0
26.19 Hypothekenwesen Kreis Briesen (Powiat Wąbrzeźno) 40 1820-1876 0
26.20 Hypothekenwesen Kreis Flatow (Powiat Złotów) 15 1830-1870 0
26.21 Hypothekenwesen Kreis Graudenz (Powiat Grudziądz) 36 1826-1827 0
26.22 Hypothekenwesen Kreis Konitz (Powiat Chojnice) 67 1786-1870 0
26.23 Hypothekenwesen Kreis Loebau (Powiat Lubawa) 94 1822-1865 0
26.24 Hypothekenwesen Kreis Marienwerder (Powiat Kwidzyn) 45 1823-1848 0
26.25 Hypothekenwesen Kreis Schlochau (Powiat Człuchów) 19 1835-1945 0
26.26 Hypothekenwesen Kreis Schwetz (Powiat Świecie) 80 1841-1849 0
26.27 Hypothekenwesen Kreis Strasburg (Powiat Brodnica) 68 1840-1849 0
26.28 Hypothekenwesen Kreis Thorn (Powiat Toruń) 40 1819-1859 0
26.29 Hypothekenwesen Kreis Tuchel (Powiat Tuchola) 32 1841-1859 0
26.30 Hypothekenwesen - Erbpachtsachen (Dzierżawa gruntów) 4 1783-1816 0
26.31 Hypothekenwesen - Leistungen (Świadczenia) 7 1804-1852 0
26.32 Hypothekenwesen - Dienste-Abloesung (Spłata służebności) 25 1796-1845 0
26.33 Grenzregulierung (Regulacja granic) 33 1777-1881 0
26.34 Fischereiwesen (Rybołóstwo) 15 1791-1940 0
26.35 Muehlenwesen (Sprawy młynów) 43 1775-1863 0
26.36 Kommunalsachen (Sprawy komunalne) 7 1819-1940 0
26.37 Bausachen (Sprawy budownictwa) 34 1795-1938 0
26.38 Aemter (Urzędnicy) 49 1809-1868 0
26.39 Inwentarien (Inwentaryzacje) 17 1773-1919 0
26.40 Urbarium 9 1842-1845 0
26.41 Kassen (Sprawy finansowe) 39 1814-1883 0
26.42 Forstsachen (Sprawy lasów) 11 1809-1860 0
26.43 Holztaxe (Taryfy na drewno) 7 1817-1903 0
26.44 Bernstein (Bursztyn) 19 1816-1860 0
26.45 Dienstanstellung (Ustanowienie urzędników) 6 1819-1850 0
26.46 Personalia 2 1856-1892 0
26.47 Pensionirung (Emerytury) 6 1810-1839 0
26.48 Versorgung (Zaopatrzenie) 13 1809-1862 0
26.49 Prozess (Sprawy procesowe) 98 1780-1910 0
26.50 Registratur (Registratura) 20 1821-1858 0
26.51 Einzelne Forsten (Poszczególne lasy) 718 1779-1924 0
26.52 Katastersachen Kreis Briesen (Powiat Wąbrzeźno) 1 1887-1897 0
26.53 Katastersachen Kreis Deutsch Krone (Powiat Wałcz) 1 1883-1897 0
26.54 Katastersachen Kreis Graudenz (Powiat Grudziądz) 16 1865-1898 0
26.55 Katastersachen Kreis Konitz (Powiat Chojnice) 24 1865-1898 0
26.56 Katastersachen Kreis Kulm (Powiat Chełmno) 17 1866-1898 0
26.57 Katastersachen Kreis Loebau (Powiat Lubawa) 23 1865-1898 0
26.58 Katastersachen Kreis Schwetz (Powiat Świecie) 24 1865-1898 0
26.59 Katastersachen Kreis Strasburg (Powiat Brodnica) 27 1865-1899 0
26.60 Katastersachen Kreis Thorn (Powiat Toruń) 21 1865-1898 0
26.61 Katastersachen Kreis Tuchel (Powiat Tuchola) 18 1869-1898 0
26.62 Gebaeudesteuerrolle (Podatek od zabudowań) 29 1865-1884 0
26.63 Steuersachen (Sprawy podatkowe) 3 1860-1889 0
26.64 Grundsteuer - Kataster (Kataster gruntowy) 29 1832-1860 0
26.65 Rauhfangssteuer-Kataster (Podymne) 10 1847-1850 0
26.66 Ofiara-Kataster 6 1854-1860 0
26.67 Grundsteuer (Podatek gruntowy) 29 1767-1867 0
26.68 Grundsteuer-Entschaedigungen (Podatek gruntowy-rekompensaty) 10 1752-1874 0
26.69 Einkommensteuer (Podatek dochodowy) 25 1874-1899 0
26.70 Klassensteuer 36 1845-1892 0
26.71 Gebaeudesteuer (Podatki od zabudowań) 18 1862-1896 0
26.72 Kreiskassen, Anstellung der Exekutoren (Kasy powiatowe, zatrudnianie egzekutorów) 25 1843-1896 0
26.73 Kreissteuerkassen-Beamten. Personalia (Personalia pracowników powiatowych kas podatkowych) 9 1816-1884 0
27 Verschiedene 142 1773-1943 0
28 Polski ruch narodościowy, stowarzyszenia 117 1867-1918 0
29 Budowle publiczne 90 1781-1919 0
30 Niziny nadwiślańskie - gospodarka 47 1776-1934 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/10/0/1/1 Die Ansprüche des Herzogtums Warschau auf das Gut Mosgau, Kreis Rosenberg 1809-1814 0
10/10/0/1/2 Regulierung des ostpreusischen u. Litauischen Fonds. Generalia 1835-1835 0
10/10/0/1/3 Einziehung bezw. Niederschlagung der Terminstrafen. Generalia 1818-1820 0
10/10/0/1/4 Strafsachen gegen unsichere Kantonisten. Generalia. Vol. 3 1837-1877 0
10/10/0/1/5 Ausmittelung der Heimat und sonstigen Verhältnisse solcher Personen, welche angeblich preusische Untertanen sind, aber in fremden Staaten sich aufhalten. Vol.1 1854-1854 0
10/10/0/1/6 Ausmittelung der Heimat und sonstigen Verhältnisse solcher Personen, welche angeblich preusischen Untertanen sind, aber in fremden Staaten sich aufhalten. Vol.2 1854-1854 0
10/10/0/1/7 Erwerb und den Verlust der Reichs und Staats - Angehörigkeit pro 1878 1878-1878 0
10/10/0/1/8 Erwerb und den Verlust der Reichs und Staats - Angehörigkeit pro 1878 1879-1879 0
10/10/0/1/9 Tabelle über den Erwerb und Verlust der Reichs und Staats - Angehörigkeit pro 1880 1880-1880 0
10/10/0/1/10 Tabelle über ertheilte Naturalisations und Entlassungs-Urkunden im Jahre 1877 1877-1877 0
10/10/0/1/11 Tabelle über ertheilte Naturalisations und Entlassungs-Urkunden im Jahre 1876 1876-1876 0
10/10/0/1/12 Einbürgerungen Stadt Elbing (Elbląg) 1924-1936 0
10/10/0/1/13 [Akta dot. nadawania obywatelstwa w mieście Elblągu] 1922-1924 0
10/10/0/1/14 [Akta dot. nadawania obywatelstwa w mieście Elblągu] 1926-1929 0
10/10/0/1/15 Einbürgerungen. Elbing-Stadt 1928-1931 0
1 2 3 4 ... 345 346 347 348 349 ... 691 692 693 694

Amount of archival material

10614

10614

0

268.51

268.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -