Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Krajowy Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - [ 1834 - 1877] 1878 - 1919 [ 1920 - 1929]
Landeshauptmann der Provinz Westpreussen zu Danzig 1834 - 1877
1878 - 1919
1920 - 1929
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Organem przedstawicielskim Prowincji Zachodniopruskiej, utworzonej z dniem 01.04.1878 r., był Sejmik Prowincjonalny (Provinziallandtag), w skład którego wchodzili deputowani z 25 powiatów wiejskich oraz 4 powiatów miejskich. Sprawy zarządu komunalnego należały do Wydziału Prowincjonalnego (Provinzialausschuss) złożonego z przewodniczącego, dyrektora krajowego oraz 9 członków. W celu sprawnego pełnienia funkcji i załatwiania spraw bieżących utworzono Dyrekcję Krajową (Landesdirektorium), na czele której stanął Dyrektor Krajowy. Mocą dekretu z 22.06.1896 r. zmieniono nazwę Dyrektor Krajowy Prowincji Prus Zachodnich na Starosta Krajowy Prowincji Prus Zachodnich. Starosta Krajowy czuwał nad zgodnością interesów instytucji prowincjonalnych z podstawowymi interesami i przepisami państwowymi. Do jego obowiązku należał nadzór nad zakładami opiekuńczowychowawczymi, ubezpieczeniami społecznymi budową dróg i mostów komunalnych, lokalnych linii kolejowych, kasą wdów i sierot, kasą pożyczkową, , instytucjami ubezpieczeń od ognia oraz instytucjami kulturalnymi. Urząd Starosty z siedzibą w Gdańsku przetrwał bez większych zmian do I wojny światowej. Praktycznie działalność zakończył w roku 1926. Część spraw kontynuował Reichs- und Staatskommissar. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Zdrenka, Gdańsk 1983] Uroczystości na cześć dworu panującego (przejazdy, śluby, jubileusze) 1879-1918 sygn. 1-8; przekazywanie władzom Polski, Wolnego Miasta Gdańska i Rzeszy zakładów opiekuńczych i leczniczych dla umysłowo chorych, niewidomych i głuchoniemych 1920-1927 sygn. 10-13, 15-16; 25; zmiana państwowości i kompetencji, likwidacja urzędu 1920-1929 sygn. 9, 14, 17-21, 77; budowa mostów 1902-1915 sygn. 22; melioracje 1896-1924 sygn. 23-24; kanalizacja domu w Gdańsku 1896-1923 sygn. 26; budowa szkół położnych w Gdańsku 1912-1921 sygn. 27-28; opieka nad dziećmi, zakłady wychowawcze 1887-1925 sygn. 29-31, 82; szpital wojskowy i domy opieki dla ociemniałych i głuchoniemych 1888-1919 sygn. 32-35, 80; eksponaty militarne dla zbrojowni w Berlinie 1884 sygn. 36; Muzeum Prowincjonalne w Gdańsku 1879-1921 sygn. 37-45; zabytkowe kafle 1881-1901 sygn. 46; Stowarzyszenie Odbudowy Zamku Malborskiego 1882-1925 sygn. 47; Stowarzyszenie Palestra-Albertina w Królewcu 1894-1923 sygn. 48; tramwaj konny w Gdańsku 1872-1893 sygn. 49; budowa linii kolejowych 1877-1891 sygn. 50-52; budowa szos oraz uposażenie robotników drogowych 1876-1923 sygn. 53-76; przekazywanie akt władzom polskim 1920-1925 sygn. 78; kasa pożyczkowa weteranów wojny 1916-1922 sygn. 79; ubezpieczenia przeciwpożarowe 1882-1916 sygn. 81. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/11/0/-/1 Einladungen zu der Ehren des Einzuges Sr. Majestat des Kaisers und Konigs in Danzig fur die Herren Landrathe und Provinziel=Landtags 1879-1879 0
10/11/0/-/2 Darlingung eines Hochzeits geschenkes fur Vermahlung Sr.Konigl Hoheit des Prinzen Wilhelm von Preussen 1880-1883 0
10/11/0/-/3 Feierlichkeiten auf Veransassung der Anwesenheit Sr. Majestat des Kaisers und Konigs in der Provinz West Preussen 1881-1882 0
10/11/0/-/4 Theilnahme an den Ehren Sr. Majestat des Kaisers und Kaiserin sowie der Glieder des Konigl. Hauses zu veranstalten Kundgebungen 1882-1916 0
10/11/0/-/5 Geld Sammelungen zu Ehren der Jubelfeier der Silberhochzeit Ihrer Kaiserl. Und Konigl. Hoheiten des Kronprinzen und der Frau Kronprinzessin des deutschen Reichs und von Preussen 1882-1883 0
10/11/0/-/6 Darlringe der Gluckwunsche der Provinz Westpreussen zu der 25 wiederkehr des Vermahlung-festes Ihrer Konigl.Hoheiten des Kronprinzen und der Frau Kronprinzessin 1882-1884 0
10/11/0/-/7 Betheiligung des Prowinziel = Verbandes der Provinz Westpreussen an der Jubelfeier Sr. Majestat des Kaisers und Konigs 1885-1887 0
10/11/0/-/8 Feier des Geburtstages Sr. Majestat des Kaisers und Konigs 1879-1918 0
10/11/0/-/9 Ausstellung von Ministerialpassen Beisatz zu den Akten betr. Grundsatze fur die Auseinandersetzung hinsichtlich der offentlich rechtlichen Korperschaften deren Zustandigkeitsgebiet durch die neuen Grenzen zerschnitten wird 1920-1923 0
10/11/0/-/10 Die Ubergabe der Provinzional Heil und Pflege anstallt Nuestadt (Wejherowo) an Polen 1920-1923 0
10/11/0/-/11 Die Ubergabe der Provinzional Heil und Pflege anstallt Schwetz (Swiecie) an Polen 1920-1927 0
10/11/0/-/12 Die Ubergabe der Provinzional Heil und Pflege anstallt Conradstein (Kocborowo) an Polen 1920-1920 0
10/11/0/-/13 Die Ubergabe der Provinzional Heil und Pflege anstallt Konitz (Chojnice) an Polen 1920-1920 0
10/11/0/-/14 Ubertritt von Anstaltsbeamten aus den polnischen Gebieten zu anderen preussichen Verwaltungen 1920-1920 0
10/11/0/-/15 Die Ubergabe der Erziehungs Anstalt Tempelburg (Krzyzownik) an die Verwaltung der kunftigen Freie, Stadt Danzig (Gdansk) 1920-1920 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

1.40

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -