Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dyrekcja Nowej Polityki Agrarnej Prus Zachodnich w Kwidzynie

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1877 - 1916
- brak danych - 1877 - 1916
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Ustalenie wartości gospodarstw rolnych (Obszar Rejencji Gdańskiej), 1877-1916. - brak danych -

Amount of archival material

133

133

0

0.55

0.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -