Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Kiszporku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1633 - 1772
- brak danych - 1633 - 1772
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

55

55

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -