Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Ziemski w Sztumie

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1618 - 1768
- brak danych - 1618 - 1768
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -