Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Wójtowski Ekonomii Malborskiej

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1627 - 1720
- brak danych - 1627 - 1720
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

5

5

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -