Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelne Prezydium Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1797 - 1902
Oberpäsidium der Provinz Westpreussen in Danzig 1797 - 1877
1878 - 1902
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

465

465

0

12.43

12.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -