Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelne Prezydium Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - [ 1808-] 1878 - 1940
Oberpräsidium der Provinz Westpreussen in Danzig 1808 - 1877
1878 - 1919
1920 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 18 0
1 Administracja dzierżaw nadwiślańskich i nadnogackich, administracja powiatów 69 1797-1940 0
2 Banki 1 1914-1915 0
3 Biurowość 9 1889-1940 0
4 Budownictwo 29 1833-1939 0
5 Domeny 1 1898-1906 0
6 Elektryfikacja 25 1913-1938 0
7 Gminy wyznaniowe 59 1808-1920 0
8 Granice gmin wiejskich 22 1885-1940 0
9 Handel 3 1879-1919 0
10 Kanalizacje 9 1894-1920 0
11 Kasy oszczędności 50 1843-1933 0
12 Kąpieliska 6 1818-1919 0
13 Koleje 26 1865-1931 0
14 Kultura - nauka - sztuka 38 1868-1937 0
15 Łowiectwo i rybołówstwo 11 1883-1935 0
16 Melioracje 157 1841-1930 0
17 Miary i wagi 1 1912-1912 0
18 Mosty 20 1859-1940 0
19 Opieka społeczna 108 1836-1932 0
20 Osadnictwo 14 1886-1919 0
21 Personalia 41 1878-1940 0
22 Pomiary kraju 3 1896-1917 0
23 Powodzie 132 1810-1940 0
24 Przemysł i rzemiosło 32 1878-1932 0
25 Rolnictwo 6 1906-1931 0
26 Samorząd miejski i wiejski 102 1828-1935 0
27 Sądownictwo 7 1894-1914 0
28 Służba zdrowia 28 1886-1921 0
29 Statystyka 2 1884-1922 0
30 Stocznie 7 1895-1924 0
31 Stowarzyszenia 67 1828-1924 0
32 Szkolnictwo 103 1822-1929 0
33 Szosy 20 1844-1933 0
34 Uroczystości 3 1892-1900 0
35 Urzędy Stanu Cywilnego 29 1857-1918 0
36 Wojsko 2 1876-1918 0
37 Żegluga i porty 247 1799-1942 0
38 Administracja powiatów 15 1904-1921 0
39 Finanse 35 1905-1940 0
40 Policja 1 1897-1901 0
41 Kościoły 10 1870-1917 0
42 Akta komisarza Rzeszy dla spraw Wschodu 10 1895-1920 0
43 Ludnośc Polska 0 0

Amount of archival material

1582

1582

0

40.35

40.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -