Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kamera Wojenna i Domen w Kwidzynie

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - [ 1301 - 1400 ] 1772 - 1808
Kriegs und Domänenkammer zu Marienwerder 1301 - 1400
1772 - 1808
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

2734

2734

0

42.01

42.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -