^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 11/1181/0 Sąd Okręgowy w Kaliszu » Series:: units without series » File/unit:: 328

Sprawa Nesterenko Franciszka z d. Grzelak zam. Kalisz c/a Nesterenko Tomasz vel Tymofiej nieznanemu z miejsca pobytu o rozwód

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 328
- brak danych -
1947-1948

1947 - 1948
polski
- brak danych -
C 533/47 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 31
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -