^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 55
- brak danych -
1879

1879 - 1879
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
242 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie OK 2248
duplikat
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -