^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 67
- brak danych -
1891

1891 - 1891
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
281 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie OK 2260
duplikat
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -