^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 74
- brak danych -
1898

1898 - 1898
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
337 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie OK 7005
duplikat
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -