^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 138
- brak danych -
1902-1908

1902 - 1908
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 189
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
unikat
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -