^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga małżeństw

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 132
- brak danych -
1861-1879

1861 - 1879
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 11/694/0/452
księga rękopis
dobry
- brak danych - 283
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
unikat
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -