^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1877

1877 - 1877
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
55 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie OK 7591
duplikat; brak pozytywu mkfm
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -