Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
3617.35 4500.0
980.0 18
3658 226

W skład Archiwum wchodzą: 1) Oddział I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych; 2) Oddział II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych; 3) Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego; 4) Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych; 5) Dział Administracyjno-Gospodarczy. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych określa statut i regulamin organizacyjny umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na www.archiwum.kalisz.pl.

Pierwsza kaliska publiczna placówka archiwalna – Archiwum Akt Dawnych, powstała przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu na mocy decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 16 III 1825 r. Przechowywała ono głównie akta sądowe dawnych sądów grodzkich i ziemskich oraz akta miast z okresu staropolskiego. W 1888 r. archiwum zostało zlikwidowane, a jego zasób przeniesiono do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości, głównie celem zabezpieczenia akt rosyjskich urzędów zaborczych, utworzono w 1920 r. Archiwum Państwowe, zlikwidowane sześć lat później z powodów oszczędnościowych. Archiwalia zostały wywiezione do archiwów w Poznaniu i Warszawy, z których część trafiła później do Łodzi (np. akta gubernialne).
Obecne Archiwum zostało utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 11 lipca 1950 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Kaliszu. W 1958 r. zostało ono przekształcone w Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w Poznaniu. Oddział obejmował swoją działalnością powiaty: jarociński (do 1955 r.), kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski oraz 2 miasta wydzielone: Kalisz i Ostrów Wlkp. W 1976 r. Oddział przekształcono we Wojewódzkie Archiwum Państwowe, działające na terenie nowoutworzonego województwo kaliskiego i podległe bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Od 1983 r. urząd nosi nazwę Archiwum Państwowe w Kaliszu. Reforma administracyjna kraju z 1998 r. nie zmieniła kompetencji terytorialnej Archiwum, w konsekwencji czego działa ono na terenie trzech województw: wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski – grodzki i ziemski, kępiński, krotoszyński – poza gminą Kobylin, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), łódzkiego (powiat wieruszowski, poza gminą Lututów) oraz dolnośląskiego (gminy: Dziadowa Kłoda, Myślibórz i Syców z powiatu oleśnickiego).
Szerzej zob. G. Schlender „Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów”, Kalisz 2011 lub historia placówki na stronie internetowej placówki (www.archiwum.kalisz.pl).

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/1477/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukownicy 1954-1971 [1975] 0
11/1478/0 Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego Zarząd Naczelny w Kaliszu 1989-2015 0
11/1479/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Wojewódzki w Kaliszu 1975-1991 0
11/1480/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Kaliszu 1959-2007 0
11/1481/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Koła Nr 2 przy Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Kaliszu 1969-1998 0
11/1482/0 Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu 1975-1989 0
11/1483/0 Spuścizna Mirosława Żarnowskiego z Turowów 2005-2016 0
11/1484/0 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu 1963-2006 0
11/1485/0 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie 2000-2016 0
11/1486/0 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu 1993-1998 [1999] 0
11/1487/0 Filharmonia Kaliska w Kaliszu [1975] 1980-1993 0
11/1488/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kaliskiej Orkiestrze Symfonicznej w Kaliszu 1980-1981 [1984] 0
11/1489/0 Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza 1925-2011 0
11/1490/0 Spuścizna Stefana Krawczyka z Sośnicy 1953-2013 0
11/1491/0 Spuścizna Kazimierza Rogackiego z Kalisza 1907-2015 0
1 ... 98 99 100 101 102