Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/1492/0 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu [1926] 1963-2002 0
11/1493/0 Sąd Grodzki w Pleszewie 1938-1939 0
11/1494/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie 1936 0
11/1495/0 Urząd Stanu Cywilnego w Perzowie 1936 0
11/1496/0 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Kaliszu 1947-2016 0
11/1497/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Gotarda Kalisz 1914-1915 0
1 ... 99 100 101