Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
3617.35 4500.0
980.0 18
3658 226

W skład Archiwum wchodzą: 1) Oddział I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych; 2) Oddział II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych; 3) Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego; 4) Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych; 5) Dział Administracyjno-Gospodarczy. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych określa statut i regulamin organizacyjny umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na www.archiwum.kalisz.pl.

Pierwsza kaliska publiczna placówka archiwalna – Archiwum Akt Dawnych, powstała przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu na mocy decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 16 III 1825 r. Przechowywała ono głównie akta sądowe dawnych sądów grodzkich i ziemskich oraz akta miast z okresu staropolskiego. W 1888 r. archiwum zostało zlikwidowane, a jego zasób przeniesiono do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości, głównie celem zabezpieczenia akt rosyjskich urzędów zaborczych, utworzono w 1920 r. Archiwum Państwowe, zlikwidowane sześć lat później z powodów oszczędnościowych. Archiwalia zostały wywiezione do archiwów w Poznaniu i Warszawy, z których część trafiła później do Łodzi (np. akta gubernialne).
Obecne Archiwum zostało utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 11 lipca 1950 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Kaliszu. W 1958 r. zostało ono przekształcone w Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w Poznaniu. Oddział obejmował swoją działalnością powiaty: jarociński (do 1955 r.), kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski oraz 2 miasta wydzielone: Kalisz i Ostrów Wlkp. W 1976 r. Oddział przekształcono we Wojewódzkie Archiwum Państwowe, działające na terenie nowoutworzonego województwo kaliskiego i podległe bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Od 1983 r. urząd nosi nazwę Archiwum Państwowe w Kaliszu. Reforma administracyjna kraju z 1998 r. nie zmieniła kompetencji terytorialnej Archiwum, w konsekwencji czego działa ono na terenie trzech województw: wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski – grodzki i ziemski, kępiński, krotoszyński – poza gminą Kobylin, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), łódzkiego (powiat wieruszowski, poza gminą Lututów) oraz dolnośląskiego (gminy: Dziadowa Kłoda, Myślibórz i Syców z powiatu oleśnickiego).
Szerzej zob. G. Schlender „Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów”, Kalisz 2011 lub historia placówki na stronie internetowej placówki (www.archiwum.kalisz.pl).

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/1447/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Koźminku 1916-1958 0
11/1448/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Ognisko w Koźminku 1927-1963 0
11/1449/0 Urząd Gminy w Perzowie [1988] 1990-1997 0
11/1450/0 Sąd Grodzki w Ostrzeszowie [1895] 1929-1938 0
11/1451/0 Sąd Powiatowy w Kępnie [1835] 1849-1878 [1892] 0
11/1452/0 Sąd Obwodowy w Kępnie [1862] 1879-1919 [1921] 0
11/1453/0 Sąd Pokoju w Kępnie 1824-1842 0
11/1454/0 Sąd Pokoju Powiatu Ostrzeszowskiego 1812-1816 0
11/1455/0 Sąd Powiatowy w Kępnie [1900] 1920-1922 0
11/1456/0 Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie [1882] 1920-1926 0
11/1457/0 Sąd Obwodowy w Ostrzeszowie 1910-1918 0
11/1458/0 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "JARKON" w Jarocinie 1945-1999 0
11/1459/0 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Kaliszu 1946-2007 0
11/1460/0 Spuścizna rodziny Kupczyńskich 1919-1966, 2015 0
11/1461/0 Zbiór materiałów rodzinnych 1808-2015 0
1 ... 96 97 98 99 100 101 102