Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/1467/0 Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim 1997-1998 0
11/1468/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzemesznie [1951] 1954-1958 [1961] 0
11/1469/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu [1937] 1948-1985 0
11/1470/0 Spuścizna Bronisława Ekerta z Kalisza 1945-2000 0
11/1471/0 Urząd Gminy w Blizanowie 1990-1993 0
11/1472/0 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział Terenowy w Kaliszu 1988-2014 [2015] 0
11/1473/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Automatyki Przemysłowej „Mera-Zap” w Ostrowie Wielkopolskim 1981 0
11/1474/0 Koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu 1981 0
11/1475/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Służby Zdrowia w Kaliszu 1982-2000 0
11/1476/0 Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu [1999] 2001-2015 0
11/1477/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukownicy 1954-1971 [1975] 0
11/1478/0 Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego Zarząd Naczelny w Kaliszu 1989-2015 0
11/1479/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Wojewódzki w Kaliszu 1975-1991 0
11/1480/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Kaliszu 1959-2007 0
11/1481/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Koła Nr 2 przy Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Kaliszu 1969-1998 0
1 ... 96 97 98 99