Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/1462/0 Spuścizna Zbigniewa Kledeckiego z Kalisza 1927-2011 0
11/1463/0 Spuścizna Tomasza Kantorberego Tymowskiego 1818-1819 0
11/1464/0 Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Kaliszu 1972-1973 0
11/1465/0 Spuścizna Henryka Wrotkowskiego z Kalisza ok. 1900-1999 0
11/1466/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żdżary 1913-1916 0
11/1467/0 Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim 1997-1998 0
11/1468/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzemesznie [1951] 1954-1958 [1961] 0
11/1469/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu [1937] 1948-1985 0
11/1470/0 Spuścizna Bronisława Ekerta z Kalisza 1945-2000 0
11/1471/0 Urząd Gminy w Blizanowie 1990-1993 0
11/1472/0 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział Terenowy w Kaliszu 1988-2014 [2015] 0
11/1473/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Automatyki Przemysłowej „Mera-Zap” w Ostrowie Wielkopolskim 1981 0
11/1474/0 Koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu 1981 0
11/1475/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Służby Zdrowia w Kaliszu 1982-2000 0
11/1476/0 Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu [1999] 2001-2015 0
1 ... 97 98 99 100 101