Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1919] 1921-1922
- brak danych - 1919 - 1920
1921 - 1922
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Wydział Prezydialny: organizacja NRL i poszczególnych Wydziałów, raporty sytuacyjne dla aliantów, rokowania z Niemcami, wytyczanie granicy, przejęcie władzy na G. Śląsku, sprawozdania sytuacyjne, projekty ustaw i rozporządzeń z lat 1920-1922, sygn. 1-276
Wydział Administracyjny: organizacja sądownictwa, wybory komunalne z lat 1921-1922, sygn. 277-278
Wydział Zdrowia Publicznego: materiały do rokowań polsko-niemieckich w sprawach ochrony zdrowia, organizacja służby zdrowia z lat 1920-1922, sygn. 279-314
Wydział Oświecenia Publicznego: ogólne zarządzenia i instrukcje w sprawach szkolnych, sprawozdanie, sprawy nauczycieli, rozliczenia finansowe z lat 1919-1922, sygn. 315-371
Wydział Bezpieczeństwa: nadzór nad stowarzyszeniami niemieckimi, materiały wywiadowcze, raporty protokoły zeznań z lat 1921-1922, sygn. 372-381
Doradca powiatowy w Katowicach: rokowania w sprawie uchodźców z lat 1921-1922, sygn. 382-383
Doradca powiatowy w Zabrzu z lat 1922, sygn. 384
Akta personalne z lat 1920-1922, sygn. 385-399
KM 26.02.1986, 0014-1, zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-202, 204-384, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-399, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/16/0/1/1 Okólniki i zarządzenia organizacyjne Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Ślasku i Naczelnej Rady Ludowej lipiec 1921-czerwiec 1922 73
12/16/0/1/2 Organizacja Naczelnej Rady Ludowej wrzesień 1921-kwiecień 1922 36
12/16/0/1/3 Protokoły posiedzeń Naczelnej Rady Ludowej lipiec 1921-maj 1922 155
12/16/0/1/4 Korespondencja z członkami Naczelnej Rady Ludowej w sprawach organizacyjnych, zawiadomienia o zebraniach i konferencjach sierpień 1921-maj 1922 94
12/16/0/1/5 Organizacja Wydziału Prezydialnego Naczelnej Rady Ludowej 1921-1922 22
12/16/0/1/6 Organizacja Wydziału Politycznego sierpień 1921-czerwiec 1922 35
12/16/0/1/7 Organizacja Centralnego Komitetu Parytetycznego sierpień 1921-marzec 1922 19
12/16/0/1/8 Organizacja Wydziału Administracyjnego Naczelnej Rady Ludowej sierpień 1921-luty 1922 34
12/16/0/1/9 Organizacja Wydziału Rolnictwa Naczelnej Rady Ludowej i administracji rolnej na Górnym Śląsku lipiec 1921-maj 1922 68
12/16/0/1/10 Organizacja Wydziału Przemysłu i Handlu Naczelnej Rady Ludowej i administracji przemysłowo-handlowej na Górnym Śląsku lipiec 1921-kwiecień 1922 43
12/16/0/1/11 Organizacja Wydziału Wyznań Religijnych Naczelnej Rady Ludowej lipiec-grudzień 1921 30
12/16/0/1/12 Organizacja Wydziału Zdrowia Publicznego Naczelnej Rady Ludowej i lecznictwa na Górnym Śląsku sierpień 1921-czerwiec 1922 66
12/16/0/1/13 Organizacja Wydziału Skarbowego Naczelnej Rady Ludowej i administracji skarbowej na Górnym Śląsku czerwiec 1921-czerwiec 1922 120
12/16/0/1/14 Organizacja Wydziału Oświecenia Publicznego Naczelnej Rady Ludowej i szkolnictwa na Górnym Śląsku, t. I luty 1920-grudzień 1921 156
12/16/0/1/15 Organizacja Wydziału Oświecenia Publicznego Naczelnej Rady Ludowej i szkolnictwa na Górnym Śląsku, t. II styczeń-czerwiec 1922 72
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

399

399

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -