Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klub Powstańców w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1933-1939
- brak danych - 1933 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Klub Powstańców powstał w Katowicach prawdopodobnie w 1932 roku i swoją działalność rozwijał na obszarze województwa śląskiego. Jego celem było pielęgnowanie ideologii państwowej i narodowej poprzez współdziałanie ze Związkiem Powstańców Śląskich, organizowanie zebrań towarzyskich, odczytów, wykładów oraz publikację wydawnictw. Organami Klubu były Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Członkiem Klubu mógł być „nieskazitelny były uczestnik powstań śląskich, który pełnił wybitniejsze funkcje dowódcy w powstaniach lub POW na Śląsku, względnie się wybitnie w tym okresie odznaczył”. Klub Powstańców istniał do września 1939 roku.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. T. Hajewski, Katowice 2004, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]
Statut, regulamin, zawiadomienia, deklaracje, korespondencja, protokoły z lat 1933-1939, sygn. 1-2 KM 16.06.2004, 0010-4, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-2, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA

Amount of archival material

2

2

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -