Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1919-1920
- brak danych - 1919 - 1920
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Sekcja Wojskowa: korespondencja w sprawach organizacyjnych, raporty sytuacyjne z lat 1919-1920, sygn. 1-11
Sekcja Kasowa: rozliczenia, wypłaty z lat 1919, sygn. 12-23
Sekcja Zapomogowa: opieka nad uchodźcami z lat 1919, sygn. 24-25
Sekcja Aprowizacyjna: raporty sytuacyjne z lat 1919, sygn. 26
Sekcja Sanitarna: sprawozdanie z lat 1919, sygn. 27
KM 11.05.1995, 0014-3, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-27, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/24/0/1/1 Memoriał informacyjny Podkomisariatu dla Śląska Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu sporządzony dla Komitetu Narodowego w Paryżu. Zestawienie „gwałtów pruskich” na Górnym Śląsku podczas powstania w 1919 roku. Protokoły zeznań poszkodowanych [asygnaty] oraz kopia petycji Komitetu dla Górnego Śląska w Gnieźnie do nuncjusza papieskiego w Warszawie arcybiskupa Achille Ratti sierpień-wrzesień 1919 198
12/24/0/1/2 Korespondencja, raporty sytuacyjne sierpień-wrzesień 1919 203
12/24/0/1/3 Korespondencja z władzami centralnymi w Warszawie i Poznaniu wrzesień-październik 1919 72
12/24/0/1/4 Korespondencja w sprawach organizacyjnych, wywiadowczych, obozów wojskowych 1919-1920 201
12/24/0/1/5 Korespondencja z instytucjami i władzami w sprawach ogólnych i organizacyjnych 1919-1920 251
12/24/0/1/6 Korespondencja w sprawach bezpieczeństwa, spraw politycznych i wywiadowczych 1919-1920 245
12/24/0/1/7 Przepisy ogólne, statut i regulaminy Straży Ludowej na były zabór pruski 1919 14
12/24/0/1/8 Korespondencja z Milicją Górnośląską Dowództwo Główne Sosnowiec 1919-1920 113
12/24/0/1/9 Korespondencja w sprawach ogólno-gospodarczych 1919-1920 267
12/24/0/1/10 Listy powracających na Górny Śląsk 1919 22
12/24/0/1/11 Rejestracja [listy uchodźców z Górnego Śląska] 1919-1920 87
12/24/0/2/12 Sprawy kasowe 1919 89
12/24/0/2/13 Dowody złożenia dotacji 1919 57
12/24/0/2/14 Fotografia obozu powstańców w Szczakowej 1919 7
12/24/0/2/15 Wpływy. Przekazy pieniężne, rozliczenia, lista płac 1919 107
1 2

Amount of archival material

27

27

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -