Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Trzebini

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1879-1911, 1913
- brak danych - 1879 - 1911
1913 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - polski
inwentarz książkowy Yes 34 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes nr 2 - 10 j.
Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych dla ludności wyznania mojżeszowego spoczywał na urzędzie rabina i wprowadzono go w Galicji patentem cesarza Józefa II dnia 20 lutego 1784 roku. Patent tolerancyjny cesarza Józefa II z 7 maja 1789 roku podzielił ludność żydowską Galicji na 141 gmin wyznaniowych, których liczba ulegała ciągłej zmianie. W końcu XIX w. w Galicji było około 160 gmin żydowskich w ramach których prowadzono księgi metrykalne. Księgi metrykalne prowadzone przez rabinów nie miały jednak charakteru dokumentów urzędowych, a czynności w zakresie kontroli i uwierzytelniania wpisów patent powierzał duchowieństwu katolickiemu. Ograniczenie prawne zniosła ustawa z dnia 10 lipca 1868 roku. Szczegółowe zasady sporządzania akt stanu cywilnego dla żydów określało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 15 marca 1875 roku dotyczące prowadzenia metryk urodzeń, zaślubin i śmierci Izraelitów w Galicji. Wzmiankowane przepisy tworzyły, nadzorowane przez starostów, okręgi metrykalne, obejmujące jedną lub kilka gmin wyznaniowych. W każdym z okręgów powołano urzędnika odpowiedzialnego za rejestrację akt stanu cywilnego, tak zwanego metrykanta. Przedstawione wyżej zasady rejestracji akt stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami obowiązywały na terenie byłego zaboru austriackiego do 1939 roku. Ostatecznie metryki wyznaniowe zniósł dekret Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku, tworzący państwowe urzędy stanu cywilnego. Żydowski okręg metrykalny w Trzebini obejmował następujące miejscowości: Czatkowice, Dębnik, Dubie, Frywald, Grojec, Krzeszowice, Lgota, Miękinia, Mirów, Młoszowa, Myślachowice, Niegoszowica, Nielepice, Nowa Góra, Okleśna, Ostrężnica, Paczółtowice, Pisary, Podłęże, Psary, Radwanowice, Rudawa, Rudno, Sanka Północna i Południowa, Siedlec, Trzebinia, Trzebionka, Żary, Żbik.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. P. Snoch, Katowice 2011]
Księgi urodzeń z lat 1979, 1881, 1882, 1890, 1893-1895, 1897, 1903, 1905, sygn. 1-13
Księgi małżeństw z lat 1882, 1886, 1888-1890, 1893, 1901, sygn. 14-21
Księgi zgonów z lat 1884-1886, 1888, 1891, 1892, 1894, 1898, 1899, sygn. 22-30
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1879-1905, sygn. 31-34
KM 0010-4/07, 4.10.2007, KM 0010-7/11, 15.12.2011 - rewizja zespołu, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-34

Amount of archival material

44

34

0

0.47

0.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -