Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Roździeniu

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1895-1922 [1925]
Standesamt Rosdzin 1895 - 1922
1922 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Rozdzieniu został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 1894 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1895 roku. Urząd obejmował swoim działaniem Roździeń, Borki, Kolonię Wanda, Burowiec.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]
Księgi urodzeń z lat 1895-1909, sygn. 1-12, 42-44
Księgi małżeństw z lat 1895-1909, sygn. 13-24, 45-47
Księgi zgonów z lat 1895-1909, sygn. 25-36, 48-50
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1895-1925, sygn. 37-41, 56, 57
Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1895, 1900, 1902, 1908, sygn. 51-55
KM 17.12.2007, 0010-8, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-57

Amount of archival material

57

57

0

1.90

1.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -