Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrówce Małej

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1874-1918
Standesamt Klein Dombrowka 1874 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrówce Małej został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]
Księgi urodzeń z lat 1874-1909, sygn. 1-35, 114-116
Księgi małżeństw z lat 1874-1909, sygn. 36-68, 117-119
Księgi zgonów z lat 1874-1909, sygn. 69-103, 120-122
Skorowidze do ksiąg z lat 1874-1918, sygn. 104-113, 149
Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1884-1889, 1896-1906, sygn. 123-148
KM 17.12.2007, 0010-8, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-149

Amount of archival material

149

149

0

3.38

3.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -