Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1945-1949 [1950]
- brak danych - 1945 - 1949
1949 - 1950
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Zjazdy posiedzenia zebrania: protokoły ze zjazdów sprawozdawczo-wyborczych Zarządu Głównego i jednostek terenowych, protokoły posiedzeń Zarządu Głównego z lat 1945-1949, sygn. 1-14
Organizacja Związku: statut, okólniki, komunikaty z lat 1945-1949, sygn. 15-16
Sprawy członkowskie i odznaczeniowe: wykazy kół i zarządów, wnioski odznaczeniowe o nadanie Śląskiego Krzyża Powstańczego i Brązowego Krzyża Zasługi z lat 1945-1949, sygn. 17-26
Plany, sprawozdani, analizy: kwartalne i roczne sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i jednostek terenowych, materiały Klubu Pisarzy Powstańczych z lat 1945-1949, sygn. 27-30
Uroczystości, rocznice, propaganda sprawozdania z akcji repolonizacyjnej i przedwyborczej, wycinki prasowe dotyczące działalności Związku, odezwy, afisze, przemówienia Prezesa Zarządu Głównego pułkownika Ziętka, materiały z likwidacji Zarządu Głównego z lat 1945-1949, sygn. 31-40
Grupy miejscowe z lat 1945-1949, sygn. 41-75
KM 11.09.1986, 05.04.2011

Amount of archival material

75

75

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -