Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1771-1945 [2011]
Amtsgericht Kattowitz 1771 - 1945
1945 - 2011
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
inwentarz kartkowy roboczy Yes 714 j.
spis roboczy Yes nr 4 - 1710 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes nr 1 - 86 j., nr 2 - 829 j., nr 3 - 402 j., nr 5 - 393 j. = 1710 j.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

4134

0

0

57.99

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -