Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1931-1939
- brak danych - 1931 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
indeks osobowy No dla sygn. 1-18
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Związek Peowiaków w województwie śląskim tworzył się od 1931 roku. W 1932 roku Zarząd Główny Związku Peowiaków wysłał na Śląsk kapitana Rajmunda Kawalca (pseudonim Adam Jóźwik), dzięki któremu 31 października 1932 roku powstał w Katowicach Tymczasowy Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków. Zarząd ten istniał do końca 1935 roku, kiedy to wybrano stały Zarząd. Związek Peowiaków był organizacja kombatancką, zrzeszającą byłych żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Prowadził działalność samopomocową i kulturalno-oświatową. Władze Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków duże znaczenie przywiązywany do problemu weryfikacji byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na Górnym Śląsku, dlatego powołano Okręgową Komisję Kwalifikacyjną (Weryfikacyjną), która działała przy Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków. Komisja ta orzekała o pracy konspiracyjnej członków POW i udziale w powstaniach śląskich na podstawie dowodów wnoszonych przez petentów. Związek istniał do września 1939 roku.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr E. Długajczyk, Katowice 1975, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]
Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków w Katowicach:
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Organizacji Wojskowej (akta weryfikacyjne członków) z lat 1934-1939, sygn. 1-18
Zarząd Koła Powiatowego Związku Peowiaków w Katowicach (okólniki, komunikaty Związku, sprawy członków) z lat 1934-1939, sygn. 19-20
Placówka Związku Peowiaków w Nikiszowcu (sprawy członków) z lat 1939, sygn. 21
Zarząd Okręgu Związku Peowiaków Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu (karty ewidencyjne członków) z lat 1931-1934, sygn. 22
KM 18.12.1995, 0014-4, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-22, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/470/0/1/1 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery A–Bi) 1934-1939 362
12/470/0/1/2 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Bo–By) 1934-1939 394
12/470/0/1/3 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery C–D) 1934-1939 521
12/470/0/1/4 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę F) 1934-1939 122
12/470/0/1/5 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę G) 1934-1939 509
12/470/0/1/6 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery H–J) 1934-1939 474
12/470/0/1/7 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Ka–Kn) 1934-1939 421
12/470/0/1/8 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Ko) 1934-1939 357
12/470/0/1/9 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Kr–Kw) 1934-1939 437
12/470/0/1/10 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę L) 1934-1939 492
12/470/0/1/11 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Ł–N) 1934-1939 492
12/470/0/1/12 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery O–P) 1934-1939 417
12/470/0/1/13 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę R) 1934-1939 284
12/470/0/1/14 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery S–Sm) 1934-1939 272
12/470/0/1/15 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery So–Sw) 1934-1939 376
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -