Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1931-1939
- brak danych - 1931 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
indeks osobowy No dla sygn. 1-18
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków w Katowicach:
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Organizacji Wojskowej (akta weryfikacyjne członków) z lat 1934-1939, sygn. 1-18
Zarząd Koła Powiatowego Związku Peowiaków w Katowicach (okólniki, komunikaty Związku, sprawy członków) z lat 1934-1939, sygn. 19-20
Placówka Związku Peowiaków w Nikiszowcu (sprawy członków) z lat 1939, sygn. 21
Zarząd Okręgu Związku Peowiaków Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu (karty ewidencyjne członków) z lat 1931-1934, sygn. 22
KM 18.12.1995, 0014-4, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-22, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/470/0/1/1 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery A–Bi) 1934-1939 362
12/470/0/1/2 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Bo–By) 1934-1939 394
12/470/0/1/3 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery C–D) 1934-1939 521
12/470/0/1/4 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę F) 1934-1939 122
12/470/0/1/5 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę G) 1934-1939 509
12/470/0/1/6 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery H–J) 1934-1939 474
12/470/0/1/7 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Ka–Kn) 1934-1939 421
12/470/0/1/8 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Ko) 1934-1939 357
12/470/0/1/9 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Kr–Kw) 1934-1939 437
12/470/0/1/10 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę L) 1934-1939 492
12/470/0/1/11 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery Ł–N) 1934-1939 492
12/470/0/1/12 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery O–P) 1934-1939 417
12/470/0/1/13 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na literę R) 1934-1939 284
12/470/0/1/14 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery S–Sm) 1934-1939 272
12/470/0/1/15 Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery So–Sw) 1934-1939 376
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -