Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Mysłowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1668] 1879-1922 [1989]
Amtsgericht zu Myslowitz 1668 - 1879
1879 - 1922
1922 - 1989
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
spis roboczy Yes spis dla 297 j., nr 3 - 1910 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8703 j.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

10910

0

0

97.11

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -