Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Powstańców Śląskich, Katowice

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1923-1939
- brak danych - 1923 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
indeks osobowy No dla sygn. 11-17, 42
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Sprawy organizacyjne: statut, regulamin, okólniki, rozkazy, komunikaty, korespondencja z lat 1923-1939, sygn. 1-10;
Sprawy członkowskie: weryfikacje, deklaracje, życiorysy, zaświadczenia o udziale w powstaniach, spisy członków z lat 1928-1939, sygn. 11-20;
Sprawy opieki społecznej: pomoc finansowa dla uczestników powstań z lat 1936-1939, sygn. 21-26;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Nikiszowiec z lat 1929-1939, sygn. 27;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Nowy Bytom: interwencje, składki, sprawozdania z lat 1923-1938, sygn. 28-38;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Pawłów z lat 1936-1939, sygn. 38a, 39;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Gliwicko-Toszeckiej z lat 1921-1939, sygn. 40-41;
Dyplomy za udział w powstaniach: 277 imiennych dyplomów Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi za udział w powstaniach śląskich - 3 V 1933 r., sygn. 42
Księga poległych w powstaniach śląskich 1919, 1920, 1921, 1936 rok, sygn. 43
KM 20-22.10.1986, 0014-13, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-43, 38a, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA

Amount of archival material

44

44

0

0.41

0.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -