Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Powstańców Śląskich, Katowice

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1923-1939
- brak danych - 1923 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
indeks osobowy No dla sygn. 11-17, 42
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Związek Powstańców Śląskich został utworzony 25 lutego 1923 roku jako organizacja sądownie zarejestrowana. Siedzibą Głównego Zarządu były Katowice. Działalność Związku rozciągała się na całe województwo śląskie. Celem Związku było udzielanie opieki i pomocy powstańcom oraz ich rodzinom, "przysparzanie społeczeństwu sił narodowych przez wyrabianie w swych członkach karności, dzielności moralnej i fizycznej" oraz działalność kulturalno-oświatowa. Swoje cele Związek realizował poprzez zbieranie funduszy, organizowanie wycieczek, ćwiczeń wojskowych, kursów szkolenia wojskowego, odczytów, prelekcji oraz poprzez zakładanie bibliotek i czytelni publicznych.
Związek dzielił się na okręgi, powiaty i grupy miejscowe. Władzami naczelnymi Związku były: Zjazd Główny Delegatów, Wydział, Zarząd Główny.
Członkiem Związku mógł być "każdy Polak czci nieposzlakowanej, bez względu na przekonanie partyjne", na członków przyjmowano osoby, które ukończyły lat 18, młodsze zaś bez prawa głosowania. Związek przestał istnieć we wrześniu 1939 roku.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. H. Kaczmarczyk, Katowice 1964, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]
Sprawy organizacyjne: statut, regulamin, okólniki, rozkazy, komunikaty, korespondencja z lat 1923-1939, sygn. 1-10;
Sprawy członkowskie: weryfikacje, deklaracje, życiorysy, zaświadczenia o udziale w powstaniach, spisy członków z lat 1928-1939, sygn. 11-20;
Sprawy opieki społecznej: pomoc finansowa dla uczestników powstań z lat 1936-1939, sygn. 21-26;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Nikiszowiec z lat 1929-1939, sygn. 27;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Nowy Bytom: interwencje, składki, sprawozdania z lat 1923-1938, sygn. 28-38;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Pawłów z lat 1936-1939, sygn. 38a, 39;
Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Gliwicko-Toszeckiej z lat 1921-1939, sygn. 40-41;
Dyplomy za udział w powstaniach: 277 imiennych dyplomów Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi za udział w powstaniach śląskich - 3 V 1933 r., sygn. 42
Księga poległych w powstaniach śląskich 1919, 1920, 1921, 1936 rok, sygn. 43
KM 20-22.10.1986, 0014-13, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-43, 38a, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA

Amount of archival material

44

44

0

0.41

0.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -