Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Powiatu Cieszyńskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1932] 1939-1945
Der Landrat des Kreises Teschen 1932 - 1932
1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes 260 j.a.
Z chwilą zajęcia Cieszyna i powiatu cieszyńskiego przez okupacyjne wojsko hitlerowskie wprowadzono niezwłocznie na tych terenach administrację niemiecką na podstawie dekretu z dnia 8.10.1939 r. o podziale i administracji terenów wschodnich. Starosta był urzędnikiem państwowym, mianowanym przez kanclerza po akceptacji partii narodowo-socjalistycznej. Starosta cieszyński [Der Landrat des Kreises Teschen] podlegał prezydentowi rejencji w Katowicach.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Bałon, Cieszyn 1967]
Sprawy ogólno-administracyjne z lat 1940-1944, sygn. 1-4, 4a-g;
Sprawy przemysłowo-handlowe: zgłoszenia przedsiębiorstw z lat [1933] 1939-1944, sygn. 5-6, 6a;
Sprawy zdrowia: powoływanie położnych z lat 1943-1944, sygn. 7, 7a, 7b;
Sprawy budowlane: budowa i przebudowa budynków publicznych i prywatnych z lat [1932] 1940-1944, sygn. 8-27, 27a-i;
Sprawy wodne: zaopatrzenie w wodę, naprawa szkód wodnych z lat 1940-1943, sygn. 28-33, 33a;
Sprawy niemieckiej listy narodowej z lat 1939-1945, sygn. 34-240.
KM 28.12.1969, 0014-10

Amount of archival material

260

260

0

0.85

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -