Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Skoczowa

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - 1659-1945
- brak danych - 1659 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pewne jest, że w XIII wieku nad Wisłą istniało już miasteczko Skoczów. Stanowiło własność cieszyńskich Piastów. Około 1573 roku Skoczów został sprzedany przez księcia Wacława III Adama szlachcicowi śląskiemu Gottardowi Logau von Altendorf, jednak po jego śmierci z powrotem przeszło w ręce cieszyńskich książąt. Od średniowiecza władzę w mieście sprawował burmistrz z radą miejską. Po reformach ustrojowych cesarza Józefa II władzę w Skoczowie pełnił burmistrz i trzech radców, z których jeden był syndykiem. Po Wiośnie Ludów Skoczów wszedł w skład powiatu w Bielsku, a na mocy ustawy z 1862 roku w miastach Śląska Austriackiego występowały rady gminne i zwierzchność gminna, którą tworzył burmistrz i trzech radnych. Podczas II wojny światowej w Skoczowie powstała nowa jednostka administracyjna, tzw. Skotschauer Land, którą kierował Amtkomisar. Obok Skoczowa do okręgu skoczowskiego weszło 16 gmin: Bładnice Dolne, Dębowiec, Harbutowice, Iskrzyczyn, Kiczyce, Kostkowice, Kowale, Łączka, Międzyświeć, Nierodzim, Ochaby, Pierściec, Pogórze, Simoradz, Wilamowice i Wiślica.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Gojniczek, Cieszyn 1999]
Stadt Skotschau: dział ogólno-administracyjny, dział ksiąg gruntowych z lat 1659-1865, sygn. 1-51;
Stadtvorstand Skotschau: protokoły posiedzeń rady miejskiej, ewidencja ludności, sprawy szkolne, policyjne, wojskowe, opieki społecznej i zdrowotnej, podatkowe, finansowe,funduszu drogowego, gospodarcze, korespondencja z lat1857-1921, sygn. 52-591;
Przełożeństwo miasta Skoczowa: dział finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej, administracyjny z lat 1892-1939, sygn. 592-812;
Amtkomissar Skotschau: zarządzenia, sprawy wojskowe, policyjne, pożarowe, spisy ludności, korespondencja, opieka społeczna, odszkodowania wojenne, zapomogi, sprawy budowlane, przesiedlenia, policja z lat 1939-1944, sygn. 813-927.
KM 15.02.1999, 0010-5/99

Amount of archival material

930

930

0

20.40

20.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -