Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Aprowizacji Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1921
Ernährungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz 1921 - 1921
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety niemiecki
spis roboczy Yes 1 j.
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, powołana została na mocy artykułu 88 Traktatu Wersalskiego. Komisja sprawowała władzę na Górnym Śląsku od 11 lutego 1920 roku do 10 lipca 1922 roku. Siedzibą jej było Opole. Komisja objęła pełnię władzy na obszarze plebiscytowym Górnego Śląska. Utworzono siedem departamentów: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, skarbu, spraw wojskowych, spraw ekonomicznych, komunikacji, spraw zagranicznych i aprowizacji. Na czele departamentu aprowizacji, zajmującego się zaopatrzeniem wojsk sprzymierzonych stacjonujących na Górnym Śląsku stał Anglik T. J. Craig. Informacje o cenach cukru i jego zapotrzebowaniu przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku, 1921 rok, sygn. 1 - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -