Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Aprowizacji Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1921
Ernähreungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz 1921 - 1921
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Informacje o cenach cukru i jego zapotrzebowaniu przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku, 1921 rok, sygn. 1 - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -