Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Niemiecki Komisariat Plebiscytowy Podkomisariat w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1919-1921 [1922]
Plebiszitkommissariat für Deutschland Unterkommissariat Pless 1919 - 1921
1922 - 1922
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Akta dotyczące plebiscytu, w tym: normatywne, wytyczne plebiscytowe, sprawozdania z posiedzeń Podkomisariatu w Pszczynie, wpływy i wydatki Podkomisariatu, akta związane z organizacją okręgów wyborczych, spisy niemieckich działaczy plebiscytowych w poszczególnych wsiach powiatu pszczyńskiego, podania o wpisanie na listy uprawnionych do wzięcia udziału w plebiscycie, korespondencję z Niemieckim Komisariatem Plebiscytowym w Katowicach, materiały na temat transportu i wyżywienia przyjezdnych na głosowanie plebiscytowe. Akta odnoszące się do powstań śląskich, w tym opieki nad uchodźcami, sprawozdania sytuacyjne dotyczące wydarzeń z okresu powstania, szkód wyrządzonych Niemcom przez powstańców, opieki nad poszkodowanymi i uchodźcami niemieckimi. Akta kontynuowane (posteriora) w Deutscher Ausschuss für Oberschlesien Kreisvereinigung Pless. Akta zespołu z lat 1919-1922, sygn. 1-24 KM 0014-4 23 X 1990, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-24, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
17/7/0/-/1 Vorschriften für die Abstimmung in Oberschlesien. Rundschreiben, Terminkalender, Wahlbestimmungen 1920-1921 168
17/7/0/-/2 Deutscher Ausschuss für Oberschlesien – Kreisvereinigung Pless 1921 75
17/7/0/-/3 Satzungen des Deutschen Ausschusses für Oberschlesien Kreisvereinigung Pless 1921 19
17/7/0/-/4 Richtlinien für die Organisation und Tätigkeit des Deutschtumsbundes zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen 1921 18
17/7/0/-/5 Abstimmung. [Przepisy w sprawie plebiscytu; protesty Niemców wystosowane do generała Henri Le Ronda] 1920-1921 328
17/7/0/-/6 Abstimmung. [Organizacja i sprawozdania z posiedzeń Podkomisariatu w Pszczynie] 1920-1921 104
17/7/0/-/7 Ortstellen. Allgemeines. [Spis podgrup Podkomisariatu w poszczególnych wsiach powiatu pszczyńskiego] 1920 40
17/7/0/-/8 Abstimmungsausschusse. [Szczegółowe zestawienie okręgów wyborczych] 1920-1921 139
17/7/0/-/9 [Spis sekretarzy i poborców gminnych w poszczególnych okręgach wyborczych] 1921 115
17/7/0/-/10 Zusammenstellung der eingegebenen Anträge von Abstimmungsberechtigten der Kategorie B auf Eintragung in die Stimmliste. [Miejscowości na litery od A do M] 1921 358
17/7/0/-/11 Zusammenstellung der eingegebenen Anträge von Abstimmungsberechtigten der Kategorie B auf Eintragung in die Stimmliste. [Miejscowości na litery od P do W] 1921 253
17/7/0/-/12 Zusammenstellung der eingegebenen Anträge von Abstimmungsberechtigten der Kategorie B auf Eintragung in die Stimmliste. [Dodatkowy spis wyborców w poszczególnych wsiach powiatu pszczyńskiego] 1921 94
17/7/0/-/13 Korrespondenz mit dem Plebiszit-Kommissariat für Deutschland. Abstimmungspolitik 1920-1921 25
17/7/0/-/14 Beratende Kreiskommission für Ausstellung der Legitimationskarten. Kreiskontrolle-Kommissionen 1920-1921 22
17/7/0/-/15 Polizeiangelegenheiten. [Dotyczy zgłoszeń do Policji Plebiscytowej] 1920-1921 97
1 2

Amount of archival material

24

24

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -