Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Raciborzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - [1794] 1872-1943
Kreisausschuss Ratibor 1794 - 1794
1872 - 1943
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
bez ewidencji No 1j.
inwentarz książkowy Yes 44 j. akta zalane w czasie powodzi, pomoc ewidencyjna niezgodna z ilością jednostek
spis roboczy Yes 5 j.
Powiat raciborski powstał z księstwa raciborskiego, a po 1741 roku obejmował miasta Racibórz, Rybnik oraz Żory, łącznie 144 gminy. Z uwagi na duży zasięg terytorialny zarządzeniem z 1817 roku przeprowadzono podział powiatu raciborskiego. Utworzono odrębny powiat rybnicki, w skład którego weszły miasta Rybnik, Żory z 69 miejscowościami. W wyniku korekty granic powiatów, pow. raciborski otrzymał część powiatu pszczyńskiego, głubczyckiego i kozielskiego.
Zespół zachowany szczątkowo, wydzielony z Landratsamt Ratibor.
Autor wstępu i inwentarza: Kazimierz Różanowski
I Budownictwo: budowa, rozbudowa i utrzymanie wiatraków, młynów wodnych, gorzelni, tartaków, papierni, dróg i gospod, 1794-1922, sygn. 1-43
II Zatrudnienie obywateli polskich, 1934-1943, sygn. 44
- brak danych -

Amount of archival material

50

44

1

0.73

0.55

0.02

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -