Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - 1874-1935
Standesamt Ratibor 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 121 j.
spis roboczy Yes 151 j.
W roku 1874 wprowadzono w Prusach jednolitą rejestrację cywilną na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form die Eheschliessung. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Ustawa z 1874 roku oddzieliła rejestrację aktów stanu cywilnego ludności od dotychczas obowiązującej rejestracji wyznaniowej. Wprowadziła ona obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie w trzech rodzajach księgach. Księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku niemieckim.
Autor wstępu i inwentarza: mgr Aleksandra Sieklicka
I Księgi urodzeń, z lat 1874-1902, sygn. 1- 51
II Księgi małżeństw 1874-1902, sygn. 52-80
III Księgi zgonów 1874-1902, sygn. 81-121
IV Skorowidz nazwisk, z lat 1874-1902
K.M. 7 kwietnia 2004 r.

Amount of archival material

272

121

0

8.67

3.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -