Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Raciborza

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - 1360-1944
- brak danych - 1360 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes akta zalane w czasie powodzi, pomoc ewidencyjna niezgodna z ilością jednostek
spis roboczy Yes 15 j.
Miasto pierwszą lokację miało na prawie flamandzkim w 1217 roku, a w 1299 roku nastąpiła zmiana prawa miejskiego na magdeburskie.
W rękach książąt piastowskich Racibórz pozostał do 1532 roku. Kolejno władzę sprawowali: Hohenzollernowie, Habsburgowie, a od 1740 Racibórz wchodzi w skład Prus. W XIX w. Na terenie miasta miały swoją siedzibę ważne urzędy powiatu. W 1853 roku została wydana ordynacja dla miast zgodnie z którą Magistrat był władzą wykonawczą, a Rada Miejska ustawodawczą. Po 1933 roku zniesiono wybieralną Radę Miejską zastępując ją Radą Gminną, złożoną z członków mianowanych. Rada ta miała tylko głos doradczy, a władza skupiona była w rękach Burmistrza. System ten utrzymał się do1945 roku.
Autor wstępu i inwentarza: mgr Sławomira Wracławek
I Dokumenty pergaminowe i papierowe, 1360-1773, sygn. 1-74
II Sprawy gmin, 1763-1944, sygn. 75-144, 596-599,
III Sprawy policyjne, 1736-1940, sygn. 145-352, 600-603,
IV Miejski Urząd Budowlany, 1748-1944, sygn. 353-543, 604-605
V Księgi meldunkowe, 1800-1903, sygn. 544-565
VI Protokoły sędziego pokoju, 1925-1935, sygn. 566-570
VII Okręgi urzędowe, 1870-1929, sygn. 571-592
VIII Sprawy poruczone, 1863-1923, 1942, sygn. 593-595
K.M. 18 grudnia 1995 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
18/3/0/1/1 Maksymilian II cesarz rzymsko-niemiecki zatwierdza zbiór dokumentów miasta Raciborza, uwierzytelniony wcześniej / 1558, 31 I Praga / przez jego poprzednika Ferdynanda I. 1575-1575 0
18/3/0/1/2 Rudolf II cesarz rzymsko-niemiecki, król czeski, Książe śląski etc. zatwierdza na prośbę rady miasta Raciborza wszystkie wcześniejsze przywileje nadane temu miastu i zatwierdzone przez jego poprzedników: Ferdynanda I /1558, 31 I Praga/ i Maksymiliana II. 1597-1597 0
18/3/0/1/3 Maciej II król czeski, Książe śląski etc. zatwierdza na prośbę rady miasta Raciborza wszystkie wcześniejsze przywileje nadane temu miastu i zatwierdzone przez jego poprzedników: Ferdynanda I, Maksymiliana II i Rudolfa III. 1611-1611 0
18/3/0/1/4 Ferdynand III król czeski, książę śląski etc potwierdza na prośbę rady miasta Raciborza wszystkie przywileje tego miasta uwierzytelnione przez swoich poprzedników: Ferdynanda I/1558 31I Praga/, Rudolfa II /1597,19 VI Praga/, Macieja II /1611,23 IX Wrocław 1629-1629 0
18/3/0/1/5 Kopiarz dokumentów miasta Raciborza z lat 1267-1665, zatwierdzony przez kapitułę kościoła NMP w Raciborzu sporządzony przez Andrzeja Franciszka Sendeciusa notariusza i kanonika, a umieszczony w gałce wieży tegoż kościoła w dniu 14 V 1700 roku. 1665-1665 0
18/3/0/1/6 Przecław /z Pogorzeli/ bp wrocławski zatwierdza dokument księcia opawsko-raciborskiego Jana z 1368 roku, na podstawie którego miasto Racibórz miało, za udzieloną pożyczkę, uiszczać rocznie 11 grzywien praskich czynszu na rzecz klasztoru ss. Dominikanek. 1370-1370 0
18/3/0/1/7 Mikołaj von Freiberg oficjał diecezji wrocławskiej poleca proboszczowi kościoła św. Mikołaja pod Raciborzem aby wyegzekwował od miejscowych rzeźników 8 grzywien rocznego czynszu od jatek mięsnych jako daniny należnej klasztorowi cystersów w Rudach. 1386-1386 0
18/3/0/1/8 Rada miasta Raciborza poświadcza, że w imieniu miasta sprzedała dwie kopy rocznego czynszu Maciejowi, polskiemu kaznodziei przy kościele NMP za 20 groszy praskich. 1456-1456 0
18/3/0/1/9 Walenty, książę opawsko-raciborski zwalnia kanclerza Zygmunta Wyskotę właściciela browaru na tzw targu końskim od wszelkich świadczeń, opłat i powinności, tak książęcych jak i miejskich. 1510-1510 0
18/3/0/1/10 Rada miasta Raciborza zobowiązuje się zachować uprawnienia do wyrobu słodu w domu należącym do Zygmunta Wyskoty, nadane mu przez Walentego księcia opawsko-raciborskiego, a także zwolnić go od wszelkich ciężarów i danin. 1510-1510 0
18/3/0/1/11 Walenty książę opawsko-raciborski daruje kanclerzowi Zygmuntowi Wyskocie właścicielowi domu położonego przy tzw targu końskim tenże dom wraz z ogrodem wolnym od wszelkich opłat i powinności. 1515-1515 0
18/3/0/1/12 Rada miasta Raciborza poświadcza, że otrzymała do przechowania dokument pergaminowy od Walentego księcia opawsko-raciborskiego. Dokument ten, którego wystawcami byli opat Mikołaj i konwent klasztoru w Rudach, opisuje służebności. 1520-1520 0
18/3/0/1/13 Kasper Wyskota sprzedaje swój dom wraz z browarem i przynależnościami położony na tzw targu końskim w Raciborzu, Bobulskim z Bobulska zapewniając tak jemu jak i jego potomkom prawo warzenia piwa. 1552-1552 0
18/3/0/1/14 Bobulski z Bobulska oznajmia, że sprzedał dom z browarem i przynależnościami położony na tzw targu końskim w Raciborzu, Wacławowi Chorwatowi. 1552-1552 0
18/3/0/1/15 Rada miasta Raciborza poświadcza, że sprzedała 6 złotych rocznego czynszu kościołowi NMP w Raciborzu za 66 węgierskich złotych. 1558-1558 0
1 2 3 4 ... 19 20 21 22 23 ... 39 40 41 42

Amount of archival material

620

605

- brak danych -

10.90

10.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -