Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cechy miasta Raciborza

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - 1560-1869
- brak danych - 1560 - 1866
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
18/4/0/-/1 Burmistrz i Rada Miasta Raciborza [dokument pergaminowy zniszczony podczs powodzi w 1997r.] - 0
18/4/0/-/2 Cechmistrzowie cechu czarnofarbiarzy w mieście Raciborzu potwierdzają, że stawil się przed nimi mistrz Joseph Sittka poświadczający, że Jan Hubna rodem z Czech, wyuczył się rzemiosła czernofarbiarskiego 1791-1791 0
18/4/0/-/3 Dokument cechowy dla mistrza Josepha Oczko oraz mistrza Antoniego Juskera, świadczący o przynależności do cechu 1777 0
18/4/0/-/4 Ferdynand I Cesarz rzymsko-niemiecki zatwierdza statut cechu kramarzy w Raciborzu, na podstawie dokumentu pergaminowego wydanego uprzędnio przez Radę Miasta w Raciborzu, a przedłożonego przez Starostę Ziemskiego Księstwa Opolsko-Raciborskiego Hansa von Oppersdorfa 1560 0
18/4/0/-/5 Odpis przywileju dla imiennie wyliczonych raciborskich kramarzy, wystawiony w Raciborzu 18 X 1293 roku, przez Księcia Raciborskiego Przemysła 1703 0
18/4/0/-/6 Syndyk i Rajcowie miasta Raciborza poswiadczają, że mistrz cechu sukienników Franz Klose, w związku z nadaniem mu obywatelstwa miejskiego złożył wymaganą przysięgę 1805 0
18/4/0/-/7 Przywilej Cesarza Ferdynada III Arcyksięcia Ausrrii wystawiony najprawdopodobniej dla cechu piekarzy w Raciborzu 1629 0
18/4/0/-/8 Najprawdopodobniej ordynacja cechu piekarzy, zatwierdzona przez Cesarza 1733-1733 0
18/4/0/-/9 Burmistrz i Rada Miasta Raciborza zatwierzdzają przywilej dla cechu powrożników w Raciborzu 1662 0
18/4/0/-/10 Karta z kśięgi cechu krawców ze wsi Adamowice 1718 0
18/4/0/-/11 Księga cechowa cechu czerwonoskórników w Raciborzu, zawierająca imienne nadania, umowy i regulacje 1794-1886 0
18/4/0/-/12 Księga cechowa cechu czerwonoskórników w Raciborzu, zawierająca rózne umowy cechowe 1795-1832 0
18/4/0/-/13 Księga cechowa cechu białoskurników w Raciborzu, zawierajaca rózne umowy cechowe 1779-1851 0
18/4/0/-/14 Księga cechowa cechu powrożników w Raciborzu, zwierająca rózne umowy cechowe, cz. I 1717-1820 0
18/4/0/-/15 Księga cechowa cechu powrożników w Raciborzu, zwierająca rózne umowy cechowe, cz. II 1821-1852 0
1 2

Amount of archival material

17

0

0

0.12

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -