Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
18/22/0 vacat - Wydział Powiatowy w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/20 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu 0
18/283/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu - włączony do zespołu nr 18/239 - Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu 0
18/394/0 vacat - Akta notariusza Stöckela - włączony do zespołu nr 18/393 - Akta Notariusza Carla Friedricha Stöckela w Raciborzu 0
18/342/0 vacat - Państwowy Urząd Repatriacyjny w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/196 0
18/250/0 vacat - Akta Gminy Gorzyce - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączono do zespołu nr 14/136 0
18/252/0 vacat - Akta Gminy Lubomia - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/138 0
18/253/0 vacat - Akta Gminy Marklowice - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/294 0
18/245/0 vacat - Akta Miasta Wodzisławia - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/84 0
18/248/0 vacat - Akta gminy Bełsznica - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/134 0
18/254/0 vacat - Akta Gminy Połomia - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/140 0
18/176/0 vacat - Akta gminy Rydułtowy - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/291 0
18/228/0 vacat - Urząd Gminy w Ruptawie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/366 0
18/229/0 vacat - Urząd Gminy w Szerokiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - właczony do zespołu nr 14/367 0
18/234/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Wodzisławiu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/369 0
18/249/0 vacat - Akta Gminy Godów - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/135 0
1 2 3 ... 34 35