Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1915, 1917, 1919-1921] 1922-1939
- brak danych - 1922 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes 722j.
Kancelaria Cywilna Prezydenta RP stanowiła organ pomocniczy, wspierający realizację przez Prezydenta RP jego konstytucyjnych uprawnień i obowiązków. Kancelaria podjęła działalność z dniem 14 grudnia 1922r. – czyli z chwilą przekazania władzy Prezydentowi RP przez Naczelnika Państwa.
W ramach Kancelarii funkcjonowały referaty: Ogólny, Społeczno-Prasowy, Ekonomiczny, Osobowy, Inwentarzowy, Oddział Gospodarczy; ponadto Kancelaria Ogólna, Kancelaria Wojskowa, Rachuba i Zarząd Gmachów Reprezentacyjnych.
Prezydent RP: Adresy, podania, listy uwierzytelnione, 1927-1939, sygn. 1-7, 123-124;
Funkcje reprezentacyjne Prezydenta RP: 1922-1936, sygn. 8-16, 125-126;
Wycinki z gazet: 1930, sygn. 12;
Wizyty i uroczystości: Programy, 1923-1936, sygn. 13-14;
Ustawy: Do podpisu, 1923-1933, sygn. 15;
Dekrety, rozporządzenia: Do podpisu, 1927-1939, sygn. 16;
Odznaczenia, Sejm, Senat: Otwarcia i zamknięcia sesji, 1922-1938, sygn. 17-19;
Traktaty z państwami obcymi: 1923-1934, sygn. 20;
Nominacje: Wyższych urzędników, profesorów, 1924-1936, sygn. 21-28;
Prawo łaski: 1924-1939, sygn. 29-36;
Sprawy małżeńskie: Rozwody, zaopatrzenie dzieci, 1930-1935, sygn. 37-38;
Sprawy emerytalne: 1934-1936, sygn. 39;
Wydawnictwa: 1923-1935, sygn. 40-41;
Orderowe sprawy: 1924-1925 sygn. 42-44;
Memoriały, rozprawy: 1923-1931, sygn. 45-46;
Podania zbiorowe: 1924-1937, sygn. 47-48;
Podania, prośby indywidualne: 1925-1939, sygn. 49-66;
Biuletyn zagraniczny: 1934, sygn. 67;
Sprawy osobowe: 1928-1929, sygn. 68;
Personel, mieszkania, inwentarz: 1927-1938, sygn. 69-76, 146-148;
Puszcza Rudnicka: 1935, sygn. 77;
Ordery cudzoziemskie: 1926-1928, sygn. 78;
Order Odrodzenia Polski: 1927-1931, sygn. 79;
Akta o różnej tematyce: Spis powszechny z 1921 r., fosforyty, LOPP i inne, 1926-1932, sygn. 80-83;
Akta indedentury: Sprawozdania, utrzymanie Zamku w Warszawie i na Wawelu Krakowie, 1922-1938, sygn. 84-100, 143-145;
Akta rachuby: Rachunki, sprawozdania, 1923-1938, sygn. 101-113;
Druki, albumy, dyplomy: 1933-1936, sygn. 114-120;
Gabinet Wojskowy: Mapy, 1929-1938, sygn. 121-122;
Przekazywanie mienia, właściciele, użytkownicy, dzierżawy, zarządzanie: korespondencja, wykazy, protokoły, umowy, oferty, sprawozdania, 1915, 1917, 1919-1927, sygn. 127-132;
Zatrudnienie, płace, świadczenia socjalne: umowy, podania, referencje, wykazy pracowników, 1916-1926, sygn. 133-136;
Remonty, konserwacja, 1922-1927, sygn. 137-139;
Zaopatrzenie, 1922-1927, sygn. 140-142.
Fotografie, 1924, 1926, 1928, 1931, 1934-1939, sygn. 149-285.
w tym 574 fotografii, Baza danych IZA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Prezydent RP 9 1927-1939 553
2 Funkcje reprezentacyjne Prezydenta RP 4 1922-1936 134
3 Wycinki z gazet 1 1930-1930 5
4 Wizyty i uroczystości 2 1923-1936 164
5 Ustawy 1 1923-1933 241
6 Dekrety, rozporządzenia 1 1927-1939 652
7 Odznaczenia, Sejm, Senat 3 1922-1938 1073
8 Traktaty z państwami obcymi 1 1923-1934 96
9 Nominacje 8 1924-1937 369
10 Prawo łaski 8 1923-1939 1659
11 Sprawy małżeńskie 2 1930-1935 120
12 Sprawy emerytalne 1 1934-1936 53
13 Wydawnictwa 2 1923-1929 18
14 Orderowe sprawy 3 1924-1935 29
15 Memoriały, rozprawy 2 1923-1931 254
16 Podania zbiorowe 2 1924-1937 80
17 Podania, prośby indywidualne 18 1925-1939 2890
18 Biuletyn zagraniczny 1 1934-1934 19
19 Sprawy osobowe 1 1928-1929 20
20 Personel, mieszkania, inwentarz 8 1927-1938 287
21 Puszcza Rudnicka 1 1935-1935 16
22 Ordery cudzoziemskie 1 1926-1928 13
23 Order Odrodzenia Polski 1 1927-1931 112
24 Spis powszechny z 1921 r., fosforyty niezwiskie, Liga Obrony Przeciw Powietrznej 4 1923-1932 64
25 Akta intendentury 17 1922-1938 4330
26 Akta rachuby 13 1923-1938 1719
27 Druki, albumy, dyplomy 7 1933-1936 489
28 Gabinety Wojskowy 2 1929-1938 225
29 Zarząd Gmachów Reprezentacyjnych RP 24 1915-1927 2492
30 Fotografie 2 1936-1936 0
30.1 Uroczystości z udziałem Prezydenta I. Mościckiego 100 1926-1937 0
30.2 Wizyta Prezydenta I. Mościckiego oraz osób z zagranicy 39 1935-1939 0
30.3 Spotkania z udziałem Prezydenta I. Mościckiego 23 1934-1939 0
30.4 Święta wojskowe, robotnicze 24 1925-1935 0
30.5 Uroczystości w szkołach wojskowych 14 1936-1939 0
30.6 Uroczystości kościelne 33 1927-1938 0
30.7 Zawody, obozy wojskowe i sportowe 64 1924-1936 0
30.8 Wystawy z udziałem Prezydenta I. Mościckiego 5 1934-1936 0
30.9 Powitania Prezydenta I. Mościckiego przez ludność, powrót do Warszawy 8 1934-1937 0
30.10 Zjazdy 6 1934-1935 0
30.11 Zdjęcia prywatne Prezydenta I. Mościckiego 111 1929-1939 0
30.12 Zdjęcia prywatne kpt. Hartmana 98 1920-1937 0
30.13 Marszałek J. Piłsudski z żoną i córkami 1 0
30.14 Zdjęcia kpt. Kryńskiego 8 0
30.15 Zdjęcia nierozpoznane 29 0

Amount of archival material

722

722

0

2.81

2.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -