Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
indeks osobowy No 1895j.
inwentarz książkowy Yes 1908j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 179j.
Najwyższa Izba Kontroli Państwa (NIKP) powołana została do życia na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919r. Do jej zadań należały:
- kontrola finansów władz oraz urzędów cywilnych i wojskowych, zakładów i przedsiębiorstw państwowych, kontrola rachunków związanych z majątkiem państwowym,
- kontrola finansów zakładów, fundacji, instytucji i funduszy niepaństwowych, otrzymujących dotację ze Skarbu Państwa,
- kontrola finansów wyższych jednostek samorządowych oraz większych miast.
Ustawa z 3 czerwca 1921r. o kontroli państwowej powoływała do istnienia Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Na czele Izby stał prezes, mający dwóch zastępców (wiceprezesów). W skład Izby wchodziło Kolegium, cztery departamenty i Wydział Personalny. W terenie działały Izby Okręgowe Kontroli, równorzędne do departamentów w centrali Izby.
Akta osobowe, spisy i przepisy dotyczące pracowników NIK w Warszawie i okręgowych izb kontroli, 1919-1939, sygn. 1-1754.
Sprawozdania z przeprowadzanych kontroli, 1922-1938, sygn. II/1- II/78, III/1-III/65
Sprawy emerytalne pracowników NIK, 1919-1938, sygn. II/79-II/122
Kontrola państwowa: przepisy, rozporządzenia, okólniki, bez dat, sygn. III/66-III/69.
Sygnatury złożone: 12a, 44a, 109a,b, 113a, 186a, 223a, 229a, 304a, 330a, 355a, 359a, 371a, 377a, 379a, 401a, 403a, 407a, 419a,b,c, 431a, 432a, 435a, 438, 439a, 453a, 454a, 459a, 462a, 463a, 464a,b,c,d, 467a,b,c,d, 468a, 470a, 471a, 472a, 474a, 476a, 481a,b, 483a,b,c, 496a,b,c, 500a, 512a, 513a, 515a,b,c, 525a, 533a, 534a, 545a, 557a, 559a, 560a,b,c, 567a, 575a, 582a, 583a,b, 587a, 599a, 606a,b, 630a, 659a, 662a, 668a, 725a, 812a, 824a, 836a, 869a, 882a, 917a, 977a, 1031a, 1118a, 1119a, 1134a, 1142a, 1147a, 1165a, 1206a, 1375a, 1405a, 1493a, 1515a, 1547a, 1554a, 1556a, 1561a, 1562a, 1565a, 1566a, 1569a, 1574a, 1596a, 1581a, 1582a,b,c, 1583a,b, 1585a, 1589a,b,c, 1593a, 1595a, 1596a, 1597a, 1599a,b,c, 1600a,b, 1601a, 1602a,b,c,d,e,f,g, 1603a, 1604a,b,c,d,e,1605a, 1606a,b, 1621a, 1715a, 1729a.
Baza danych IZA - 1908 rekordów

Amount of archival material

2087

1908

0

10.13

8.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -