Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych
Previous archive Next archive
26832.66 28600.0
2.0 28
15691 67

Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych

ODDZIAŁ I
Opracowania zasobu
ODDZIAŁ II
Kształtowania narastającego zasobu
ODDZIAŁ III
Ewidencji i przechowywania zasobu
ODDZIAŁ IV
Informacji naukowej i udostępniania zasobu
ODDZIAŁ V
Archiwów społecznych
ODDZIAŁ VI
Digitalizacji zbiorów i zarządzania dokumentacją cyfrową
ODDZIAŁ VII
Konserwacji archiwaliów
Samodzielne stanowisko ds. dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Dział administracyjno-gospodarczy
Dział finansowo-księgowy
Samodzielne stanowisko ds. kadr

_

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
2/2828/0 Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie 1990-1994 0
2/2829/0 Akta Kazimierza Iwaszkiewicza 1907-1908, 1914-1915, 1919, 1921-1926, 1931-1933, 1935-1937 0
2/2830/0 Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza 1995, 1997, 1999-2005, 2014 0
2/2831/0 Akta Józefy Marciniak 1928, [1942, 1949], 1967, 1970-1972, 1978-1985, 1990 0
2/2832/0 Akta Teodora Rudowskiego 1920-1952 0
2/2833/0 Akta Tadeusza Chciuka 1929-2008 0
2/2834/0 Akta Władysława Wrotniaka 1930-2006 0
2/2835/0 Fabryka Lin i Drutu Drumet we Włocławku 1977-1990, 1995-1997, 2002 0
2/2836/0 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie 2002-2007 0
2/2837/0 Akta Cezarego, Stanislawy i Jana Goralskich 1940, 1942-1952, 1980, 1988, 1991-1994, 1998, 2005, 2007-2008, 2010-2012 0
2/2838/0 Towarzystwo Polsko-Nigeryjskie [1978-1994]1994-2010 0
2/2839/0 Zbiór Stanisława Markowskiego 1922, 1928, 1932, 1939, 1945-2002 0
2/2840/0 Akta Jerzego Jankowskiego 1940-1951 0
2/2841/0 Akta Bogdana Grzesiaka 1980-1986 0
2/2842/0 Archiwum Haliny Pfeiffer-Miler 1921-1933, 1940-1970 0
1 ... 199 200 201 202 203 ... 207 208