Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych
Previous archive Next archive
26832.66 28600.0
2.0 28
15691 67

Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych

ODDZIAŁ I
Opracowania zasobu
ODDZIAŁ II
Kształtowania narastającego zasobu
ODDZIAŁ III
Ewidencji i przechowywania zasobu
ODDZIAŁ IV
Informacji naukowej i udostępniania zasobu
ODDZIAŁ V
Archiwów społecznych
ODDZIAŁ VI
Digitalizacji zbiorów i zarządzania dokumentacją cyfrową
ODDZIAŁ VII
Konserwacji archiwaliów
Samodzielne stanowisko ds. dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Dział administracyjno-gospodarczy
Dział finansowo-księgowy
Samodzielne stanowisko ds. kadr

_

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
2/2888/0 Związek |Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koło Ochota Północ 1990-2016 0
2/2889/0 Organizacja "Polska Niepodległa" [1934] 1940-1945 [1972] 0
2/2890/0 Archiwum Rodziny Wojtczak 1914-2002 0
2/2891/0 Akta Izabeli Rusinowej 1939, 1945, 1978-1983, 1985, 1993, 2005 0
2/2892/0 Akta Tadeusza Pióro 1920-2010 0
2/2893/0 Akta Wincentego Broniwój-Orlińskiego 1941-2004 0
2/2894/0 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie [1987-1990] 1991 0
2/2895/0 Akta Bohdana Kohutnickiego [1924, 1928], 1929-2002 0
2/2896/0 Akta Jerzego Śledziewskiego 1921-1999 [2000,2002-2003, 2006] 0
2/2897/0 Zbiór Lecha Trawickiego 1927, 1939, 1965, 1988 0
2/2898/0 Akta Jana Roli 1929-1947 0
2/2899/0 Spuścizna Jerzego Majki [1922-1938]1945-1991[1993-1994,1998] 0
2/2900/0 Akta Zdzisława Rachtana 1976-2012 0
2/2901/0 Akta Zbigniewa Baucza 1932-2016 0
2/2902/0 Akta Kazimierza Kozieradzkiego 1936, 1938, 1942-1944 0
1 ... 203 204 205 206 207 208