Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych
Previous archive Next archive
26832.66 28600.0
2.0 28
15691 67

Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych

ODDZIAŁ I
Opracowania zasobu
ODDZIAŁ II
Kształtowania narastającego zasobu
ODDZIAŁ III
Ewidencji i przechowywania zasobu
ODDZIAŁ IV
Informacji naukowej i udostępniania zasobu
ODDZIAŁ V
Archiwów społecznych
ODDZIAŁ VI
Digitalizacji zbiorów i zarządzania dokumentacją cyfrową
ODDZIAŁ VII
Konserwacji archiwaliów
Samodzielne stanowisko ds. dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Dział administracyjno-gospodarczy
Dział finansowo-księgowy
Samodzielne stanowisko ds. kadr

_

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
2/31/0 Państwowy Urząd Zbożowy w Warszawie [1917] 1918-1924 0
2/32/0 Państwowy Urząd Ziemniaczany. Centrala w Warszawie i oddziały 1918-1921 [1923] 0
2/33/0 vacat - Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0
2/34/0 Państwowa Misja Południowo-Wschodniego Handlu. Centrala we Lwowie i oddziały 1919-1920 0
2/35/0 Główny Urząd Likwidacyjny w Warszawie [1914] 1919-1928 0
2/36/0 Pełnomocnik Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu [1918] 1919-1921 0
2/37/0 Komitet Likwidacyjny do Spraw b. Rosyjskich Osób Prawnych [1906, 1921-1923] 1928-1939 0
2/38/0 Centralna Agencja Polska w Lozannie [1907, 1911-1914] 1915-1919 0
2/39/0 Komitet Narodowy Polski w Paryżu 1917-1919 [1921] 123018
2/40/0 Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu [1915] 1919-1920 [1921] 0
2/41/0 vacat - Biuro Prac Kongresowych - przekazany do Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 0
2/42/0 Przedstawiciel Państwa Polskiego przy Komisji Mieszanej i Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska w Bytomiu [1903, 1920] 1922-1938 0
2/43/0 vacat - Komitet Organizacyjny Legionu Polskiego (Puławskiego) - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0
2/44/0 vacat - Zbiór dokumentów dotyczących spraw polskich z lat 1912-1919 - włączony do zespołu 322: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie 0
2/45/0 Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski z Łotwą, Litwą, Rosją Radziecką, Gdańskiem, Ukrainą 1914-1928, 1932-1938 0
1 2 3 4 5 ... 207 208