Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rewizor Skarbowy Okręgu Stopnickiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1846-1863
- brak danych - 1846 - 1866
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rewizorzy skarbowi powołani byli w 1844 r. w celu przeprowadzenia rewizji urzędów skarbowych, kontroli handlu, wyrobu wódki. W mieście gubernialnym rewizje urzędów skarbowych przeprowadzano 2 razy w roku. Rewizje handlu w mieście gubernialnym przeprowadzono raz na miesiąc, w każdym mieście raz na kwartał. Rewizorzy mieli obowiązek składania co miesiąc Rządowi Gubernialnemu Radomskiemu dziennika czynności z wykazem stanu śledztw.Działalność rewizorów trwała do końca 1866 roku, do reorganizacji administracji Królestwa.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
akta dot depozytów przy urzędach skarbowych sygn 1, akta dot dystrybucji stempla sygn 2, egzekucja opłat skarbowych sygn 3, kontrole uchybień sygn 4 -5, akta dot rozmaitych komisariatów sygn 6, akta dot służby miesięcznej sygn 7-8, akta dot. gorzelni sygn 9-43 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/16/0/-/1 [Akta tyczące się] Depozytów w gotowiźnie i w naturze przy Urzędach Skarbowych 1848-1851 0
21/16/0/-/2 [Akta tyczące się] Dystrybucjów stempla tabaki, tytoniów oraz magazynów i składów soli obejmujące przepisy oraz odbyte rewizje 1848-1853 0
21/16/0/-/3 [Akta tyczące się] Popierania egzekucji od zalegających z oplatani skarbowymi 1848-1853 0
21/16/0/-/4 [Akta tyczące się] Uchybień szynkarskich, gorzelniczych do rozciagnienia zasłużonej kary przedstawionych 1848-1853 0
21/16/0/-/5 Kontrola spraw o przestąpienie ustawy o wyrobie i sprzedaży wódki najwyżej pod dn 4/16 maja 1848 zatwierdzonej 1848 0
21/16/0/-/6 [Akta tyczące się] Rozmaitych komisariatów 1848-1853 0
21/16/0/-/7 [Akta tyczące się] Służby miesięcznej i wyciągu z dziennika czynności przedstawionych 1846-1852 0
21/16/0/-/8 [Akta tyczące się] Służby miesięcznej i wyciągu z dziennika czynności przedstawionych 1848-1853 0
21/16/0/-/9 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Bossowicach 1848-1852 0
21/16/0/-/10 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Brzozówka 1848-1856 0
21/16/0/-/11 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Chańcza 1848-1852 0
21/16/0/-/12 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Chomentówek 1848-1851 0
21/16/0/-/13 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Czernica 1848-1854 0
21/16/0/-/14 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Dębska Wola 1848-1852 0
21/16/0/-/15 [Akta tyczące się] Gorzelni we wsi Dobrowa 1848-1853 0
1 2 3

Amount of archival material

43

43

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -