Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Lekarski Guberni Radomskiej

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1821] 1833-1866 [1892]
- brak danych - 1821 - 1832
1833 - 1866
1867 - 1892
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W okresie Księstwa Warszawskiego służbą zdrowia na szczeblu departamentu kierowała Dyrekcja Departamentowa Lekarska, a w powiecie fizyk powiatowy po utworzeniu Królestwa. Służbą zdrowia kierowały Komisje Wojewódzkie. W 1838 roku w Kielcach utworzono Urząd Lekarski dla Guberni Krakowskiej i Sandomierskiej. Od 1845 r urząd ten działał w Radomiu i swym zasięgiem obejmował nowo utworzoną gubernię radomską. Urząd ten istniał do końca 1866 r. Od 1867 r. działały Wydziały Lekarskie Rządów Gubernialnych w Kielcach i Radomiu W skład Urzędu wchodzili inspektor, jego pomocnik, akuszer, asesor farmaceutyczny, asesor weterynaryjny i 2 członków honorowych. Przy Urzędzie działał również felczer.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
akta normatywne dotyczące służby zdrowia sygn 1-6, akta dotyczące chorów zakaźnych, zwłaszcza cholery, akta poszczególnych placówek służby zdrowia, apteki, szpitale sygn 7-18, akta personalne lekarzy, felczerów, akuszerów i aptekarzy sygn 19-105 - brak danych -

Amount of archival material

106

106

0

1.21

1.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -