Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1836-1861 [1867]
- brak danych - 1836 - 1861
1862 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dn. 25 lipca 1832 r. został powołany Komitet Szlachecki dla spraw szlachectwa, który zajmował się rozpoznawaniem dowodów szlachectwa oraz jego przyznawaniem. Postanowieniem z 6 września 1836 r. Komitet został rozwiązany, a na jego miejsce powołano deputacje szlacheckie przy komisjach województw sandomierskiego i krakowskiego. Komisje te składały się z prezesów komisji, prezesów i prokuratorów sądów kryminalnych i trybunałów cywilnych, członków komisji wojewódzkich. Deputacje zobowiazane były utrzymywać księgi szlachty. Od 1845 r. dla połączonych guberni kieleckiej i sandomierskiej działała Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej. Od 1849 r. na jej czele stał marszałek szlachty. Deputacja istniała do 1861 r., kiedy to prowadzenie ksiąg szlachty
powierzono radzie gubernialnej.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Wyposażenie i urządzenie biura, organizacja Deputacji, sprawozdania i korespondencja, wykazy nadesłanych świadectw szlacheckich, wykazy osób pochodzenia szlacheckiego, wykaz osób pozbawionych szlachectwa sygn.1-14
akta szczegółowe
księgi A po ogloszeniu prawa w 1836 r. wykazy alfabetyczne sygn. 15-29
księgi B osobiste sygn 30-36
księgi C przed ogłoszeniem prawa w 1936 roku sygn 37-57
księgi D genealogiczne sygn. 58-76
oddział sandomierski
akta szczegółowe
księgi A po ogloszeniu prawa w 1936 r sygn 77-79
księgi C przed ogłoszeniem prawa sygn 80-85
księgi D genealogiczne sygn 86-87
brulion do zapisywania szlachty sygn. 88
posiedzenia Deputacji sygn. 89
dowody szlachectwa synów Józefa Cieszkowskiego sygn 90
wykazy osób zapisanych do ksiąg szlachectwa sygn. 91

akta dotyczące organizacji deputacji, protokóły posiedzeń, raporty z działalności, świadectwa na uzyskanie szlachectwa, zapisy do ksiąg szlachty.sygn 1-91
- brak danych -

Amount of archival material

91

91

0

1.79

1.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -