Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1833] 1849-1861
- brak danych - 1833 - 1848
1849 - 1861
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ukazem najwyższym z dn 12 czerwca 1849 r. w każdej guberni powołano marszałków szklachty, którzy mieli przewodniczyć deputacjom szlacheckim. Mieli także w porozumieniu z prezesami trybunałów cywilnych wybierać kandydatów na sędziów pokoju, przedstawianych następnie do nominacji przez Komisję Rzadową Radzie Administracyjnej. Marszałkowie Szlachty przedstawiali też do nominacji prezesów i członków Rad Szczegółówych Instytutów Dobroczynnych, mogli również przedstawiać gubernatorowi uwagi co do potrzeb gubernii. Urząd ten istniał do 1861 r.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
akta dotyczące kandydatów na sędziów pokoju i członków rad opiekuńczych, akta dotyczące nadawania mieszkańcom powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego i stopnickiego medali za udział w wojnie z lat 1853-1856, akta osobiste J. Niemojewskiego sygn 1-17 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/20/0/-/1 Sędziów Pokoju Okręgu Jędrzejowskiego - A. Laskowski, Borkowski, St. Rusocki Kwiryn - kandydaci na stanowisko sędziego 1857-1858 0
21/20/0/-/2 Sędziów Pokoju Oręgu Kieleckiego - T. Ślaski, P. Jaszowski, I. Rudzki, opinie o kandydatach R. Kozłowski, B. Dunin, J. Gogotnicki 1852- 1856 0
21/20/0/-/3 Sędziów Pokoju Okręgu Lelowskiego - A. Byszewski, F.Skarżyński, J.Siemiński, W. Nowowiejski, T. Kmita, A, Eminowicz 1851- 1856 0
21/20/0/-/4 Sędziowie Pokoju Okręgu Miechowskiego A. Miroszewski, K. Massalski, K. Kośmiński 1852- 1861 0
21/20/0/-/5 Sędziowie Pokoju Okręgu Olkuskiego Bukowski, Kubiczek 1858-1859 0
21/20/0/-/6 Sędziów Pokoju Okręgu Pileckiego [mianowania] - L.de Heppen, L. Zaremba, I. Łuczycki, K. Rajski, W. Schultz 1852-1853 0
21/20/0/-/7 Sędziów Pokoju Okręgu Proszowickiego St.Wróblewski, A. Karnocki, J. Bzowski, L. Bajer, P. Wędrychowski, Kośmiński 1851-1856 0
21/20/0/-/8 Sędziów Pokoju Okręgu Stopnickiego A. Ślaski, K. Zaborowski, L. Walchnowski 1855-1859 0
21/20/0/-/9 Sędziów Pokoju Okręgu Szydłowskiego P. Romiszewski, C.Wyszkowski, I. Humnicki, K.Tański, R. Krasnowski, K. Głuski 1850-1851 0
21/20/0/-/10 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych pow. Miechowskiego. Lista członków Rady - raport Szpitala Powiatowego w Miechowie 1858-1861 0
21/20/0/-/11 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych pow. Stopnickiego - raporty z działalności Szpitala w Stopnicy 1859- 1861 0
21/20/0/-/12 Rada Opiekuńcza Zakładów Opiekuńczych pow. Stopnickiego Sprawozdania Rady Opiekuńczej w Stopnicy - 0
21/20/0/-/13 Nadania medalu na pamiątkę wojny 1853/1856 mieszkańcom pow. kieleckiego - Lista szlachty zamieszkałej w powiecie kieleckim 1857- 1860 0
21/20/0/-/14 Nadania medalu na pamiątkę wojny 1853/6 mieszkańcom powiatu miechowskiego - Lista szlachty zamieszkałej w pow. miechowskim 1857- 1861 0
21/20/0/-/15 Nadania medalu na pamiątkę wojny 1853/56 mieszkańcom pow. olkuskiego - Lista szlachty pow. olkuskiego 1857- 1859 0
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.41

0.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -