Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Powiatowy w Sławnie

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1950-1975
- brak danych - 1950 - 1975
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1711

0

0

5.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -